Peder Sørensen og Mette Marie Jensen
Mand Peder SØRENSEN 1
       Født: 19 Dec. 1841 - Lønne
        Dåb: 23 Jan. 1842 - Lønne kirke
        Død: 11 Apr. 1930 - Lønne
     Begravet: 


        Far: Søren PEDERSEN 1
        Mor: Mette NIELSDATTER 1


     Ægteskab: 30 Jun. 1896 - Lønne kirke

  Anden ægtefælle: Else Marie SØRENSEN 1 - 28 Nov. 1879 - Hjemmet I Lønne Kgl.Bev.11/11-1879

Begivenheder

1. Dåb: 23 Jan. 1842, Lønne kirke.

2. Beskæftigelse: bonde og fisker.
Kvinde Mette Marie JENSEN 1
       Født: 27 Apr. 1872 - Lønne Sogn
        Dåb: 23 Jun. 1872 - Lønne kirke
        Død: 7 Jul. 1908 - Lønne
     Begravet: 14 Jul. 1908 - Lønne


        Far: Søren JENSEN 1
        Mor: Johanne HANSEN 1


Begivenheder

1. Dåb: 23 Jun. 1872, Lønne kirke.


Børn
1 K Mathilda Sørine SØRENSEN 1
       Født: 25 Apr. 1897 - Lønne Sogn
        Dåb: 30 Maj 1897 - Lønne kirke
        Død: 5 Maj 1998 - Kildegården, Skanderborg
     Begravet: 8 Maj 1998 - Fruering Kirke
 Ægtefælle/partner: Johannes LAURSEN 1
      Ægtesk: 5 Nov. 19242 K Else Marie SØRENSEN 1
       Født: 26 Nov. 1899 - Lønne Sogn
        Dåb: 18 Feb. 1900 - Lønne kirke
        Død: 16 Maj 2006 - Hou
     Begravet: 20 Maj 2006 - Hou
 Ægtefælle/partner: Ejlif JENSEN 1
      Ægtesk: 2 Jan. 1933 - Halling kirke3 K Signe Johanne SØRENSEN 1
       Født: 19 Jun. 1901 - Lønne Sogn
        Dåb: 14 Jul. 1901 - Hjemmedøbt Publ. 29/9-1901 I Lønne Kirke
        Død: 1 Jun. 2005 - Nr. Nebel
     Begravet: 4 Jun. 2005 - Nr. Nebel
 Ægtefælle/partner: Jens Bisgaard RASMUSSEN 1
      Ægtesk: 30 Maj 1930 - Lønne kirke4 M Niels Marinus SØRENSEN 1
       Født: 6 Apr. 1904 - Lønne Sogn
        Dåb: 26 Jun. 1904 - Lønne kirke
        Død: 29 Dec. 1950 - Lønnehede
     Begravet: 4 Jan. 1951 - Lønne Kirkegaard5 M Søren Hansen SØRENSEN 1
       Født: 22 Maj 1907 - Lønne
        Dåb: 16 Jun. 1907 - Lønne kirke
        Død: 14 Feb. 2001 - Esbjerg
     Begravet: 17 Feb. 2001 - Sædden Kirke, Esbjerg
 Ægtefælle/partner: Elva Marie ANDERSEN 1
      Ægtesk: 22 Apr. 1941 - Varde Kirke
Notater: Mand - Peder Sørensen

Peder Sørensen, f.d.19.12.1841 i Lønne. Gaardm. Lars Hansens kone Maren Pedersdatter, Lønnestak b.B., hmd Peder Sørensen, Houstrup, gdm. Peder Henriksen af Nebel sogn, Sognefoged Søren Jeppesens kone Maren Pedersdatter, Heibøl, ungk. Lars Jeppesen, Lønnestak, ungk. Søren Sørensen, Lønnestak, pigerne Christina Pedersdatter, Houstrup og Maren Johnsdatter, Lønnestak.

Vacineret 22. maj 1843 af krigsraad Murtfeld

Konfirmeret i Henne kirke den 30. marts 1856 sammen med 2 drenge andre fra Lønne.

Folketælling 1880, Peder Sørensen 39 år, husbond, gårdmand, Else marie Sørensen, 33 år, madmoder, husmor, Ane Marie Sørensen, 41 ugift,Tyende, tjenestepige.

Sønnen Søren Hansen Sørensen fortæller, at hans far Peder sejlede som ung - 16 - 17 år. Det var vistnok til Norge og England. Han havde sin søfartsbog.

Peder har formentlig sejlet med Ole Johnsen Høy: Kilde: Bogen Høy slægten udgivet i 1990 af Martin og Palle Høy.

1860 lægd nr.53 / 37 - 2832 H. Den 30. Marts 1860 Peder Sørensen, 18 år, Lønnehede som kok med C. J. Høj til Altona sammen med bl.a. Ole Johnsen Høy, Houstrup. Den 25/6 til Norge og samme dag fra Norge bl.a. sammen med Simon Simonsen fra Haurvig. (52,6,32,469). Den 22/11-1860 Peder Sørensen afmynstret fra Norge O. J. Høy. Det må have været ombord på skibet "Nymindegab".

IX. Ole Johnsen Høy.
Som 70-årig optegnede Ole J. Høy de vigtigste begivenheder i sit liv, og denne levneds-beskrivelse tilegnede han: "Min kære Plejedatters Børn: Kristian, Niels og Ole, som alle fødte i mit Hjem, Østerby i Stauning Sogn.
Et kort uddrag af disse optegnelser gengives her:
Jeg kom til Søs med min Broder Christen i Foraaret 1848. Han sejlede for Konsul A. C. Husted. Tit hindrede Blokaden os i at gaa op til Hamborg, og vi maatte sejle tilbage med vor Ladning. To Aar sejlede jeg med Broder Christen, og saa blev jeg Letmatros hos Broder Peder, som sejlede paa Horsens med en stor Skonnert, som hed "Line Monberg." Besætningen var mest svenskere, da de danske Sømænd var indkaldte til Marinen. Vi sejlede til Norge med Byg og til Island med forskellige Handelsvarer.
I Reykjavik blev Skibet dannet om til et Handelshus, og Handelen gik strygende, ikke blot der, men paa mange flere Pladser, som vi gæstede. For Sprogets Skyld fik vi en gammel Islænder om Bord, og han var baade Lods og Tolk. Han var en prægtig, gammel Mand paa 66 Aar, og han hed Forstdal. Tit var Dækket fyldt af Islændere, unge og gamle, Koner og Mænd, der hilste hverandre med kys og Favntag. Spiritus og Tobak var der god Afsætning paa. Jeg havde min Plads i Ruffet og solgte forskelligt, især dog Snustobak og Snustobaksdaaser. Handelen var mest Byttehandel, og vi modtog af Islænderne Fisk, Uld, Tran, Talg, Fjer, Strømper, Vanter, Trøjer og Sokker. Vi gjorde god Forretning og sejlede med en kostbar Ladning. For Morskab købte vi os en islandsk Hest, der maatte staa paa Dækket, hvor den blev godt beskyttet under store Sække Uld. Den blev dog syg under Rejsen og maalte kastes over Bord. - Seks snedige Ræveunger, hvide og blaa, taalte Rejsen og fandt ind i Kokkens varme Køje. En stor, sort, islandsk Hund, som vi kaldte "Bjattna" blev afholdt af alle.
I 1851 sejlede jeg med min Broder Poul, som da var Fører af "Borgmester Ræder" af Horsens. Vi gik ogsaa til Island med Handelsvarer, derfra til Lissabon med Fisk, tilbage til Island med Salt og hjem over København og Aarhus.
Derefter gik jeg paa Styrmandsskolen i Flensborg, hvor jeg bestod Eksamen i 1852. I 5 Aar var jeg i Langfart som Styrmand paa mange forskellige Skibe og oplevede meget.
I Liverpool modtog jeg 1857 et Brev fra min Broder Christen, der endnu var Skipper paa "Nymindegab." Han meddelte mig, at han maaske blev Fører paa "Ringkøbing," og han raadcde mig til at overtage Førerskabet paa "Nymindegab," der var et nyt og godt Skib. Jeg gik ind paa min Broders Forslag og rejste hjem. Aaret efter var jeg Skipper paa "Nymindegab."
Det blev en stor Forandring for mig, men Ordsproget siger jo: "Hellere en lille Herre end en stor Tjener."

I Marts 1858 flyttede vi ud paa Skibet med vort Tøj. Alle Skibe, som laa paa Gabsiden, blev opskruede (sat op på ruller) og eftersete, kalfatrede og tjærede. Da vi kom til Ringkøbing, løste jeg Borgerbrev med Edsaflæggelse paa Raadhuset.
Mine Rejser gik mest til Hamborg og Altona med Stykgods ud og ind. Til Norge sejlede jeg med Ballast og hjem med Tømmer. Til Amsterdam sejlede jeg med Uld og hjem med Tobaksblade, Ost og Stentøj. Sildig i Efteraaret fik jeg tit en Ladning Flæsk i Skibet, som kunde tage ca. 400 Tønder. Dermed sejlede jeg til Gabet og laa der om Vinteren for tidligt at komme Gabet ud til Hamborg.
I Foraaret 1865 paadrog jeg mig en Forkølelse ved i Frost og Kulde at rejse hjem fra Nymindegab over Fjorden til Stauning. Jeg fik Lungebetændelse og maatte ligge til Sengs i 10 Uger. Hen paa Sommeren kom jeg vel igen ud at sejle, men jeg nødtes til at sige Farvel til Søen.
Som Landmand var jeg temmelig ukyndig, og derfor løste jeg Købmandsbevilling i Foraaret 1866. Ved Fjorden ud for Stauning Præstegaard fik jeg en Tømmerhandel i Gang, og den gik godt i flere Aar. Da den vestjyske Længdebane aabnedes i 1875 og afskar vor Kundekreds, kunde Handelen i Stauning ikke længere drives med Fortjeneste. Jeg opgav da Handelen og kastede mig over Landbruget.
141

Peder Sørensen, f.d.19.12.1841 i Lønne. I 1924 kan vi læse i Avisen. 83 Aar. Den 19de December kan Gaardejer Peder Sørensen, Lønnehede, fejre sin 83-aarige Fødselsdag. Peï Sørensen, som han i daglig Tale kaldes, hører til de ældste i Lønne Sogn. Han er født paa sin nuværende Gaard i 1841. Faderen, Søren Pedersen, hørte til de velståendes Kreds; for den 30.Marts 1803 købte Lønne Sogns Tiendeydere ved offentlig Auktion på Hennegaard Lønne Sogns Kirke- og Kongetiende for 1840 Rigsdaler, og Søren Pedersen indløste straks sin Part en Gang for alle. Der var flere Søskende i P.S.s Hjem, men han er den sidste, der nu er tilbage. I sine unge Dage har han som mange af Vestboerne sejlet " paa Langfart "og da han lagde op, tog han fat på Fiskeriet, - for det lugtede dog altid lidt af Saltvand og en tjæret Skude. Og P.S. var ikke af dem, der gik af Vejen for at tage en Tørn. Omkring 1880 blev han gift med Else Marie Sørensen, en datter af Gaardejer Søren Hansen, Lønne. Hun døde dog allerede 17. Oktober 1883, hvorefter han i 12 aar var Enkemand. Dette ægteskab var barnløst.
P.S. giftede sig saa 2den Gang med Mette Marie Jensen, ligeledes fra Lønne; men efter ca. 12 Aars ægteskab mistede han også denne Hustru og stod ene med 5 Børn i Alderen fra 2 til 10-11 Aar. Og da var han allerede en ældre Mand, saa Folk forstod, hvor svært det nu blev for ham atter at være ene. Men han rettede sig og tog med frisk Mod fat på at opdrage sine Børn, der nu alle er voksne.
Ejendommen var ikke let at drive , da den laa ret spredt; senere arvede han efter sin sidste Hustru Svigerforældrenes lille Ejendom i Lønne.
I 1916 solgte han sin Fødegaard, hvoraf han dog beholdt Hovedparcellen, og her bor han stadig. Saa sent som i 1923 gik P.S. selv og høstede alt Kornet, men i Aar maatte han give op, og Kulden holder ham nu mest inden Døre. P.S. er glad for at faa " en Snak ", og de gamle glemmes jo undertiden, men hans Naboer er flinke til at besøge ham og korte han Tiden. 2 Sønner og en Datter tager sig nu af Ejendommen. Hans jævnaldrende og gode Venner fra henrundne Dage er efterhaanden gaaet bort - sidst gamle Bennet Haahr - og den Slags efterlader ogsaa sine Mærker.
Vi ønsker gamle Peder Sørensen Fred og Velsignelse den Tid, han endnu har tilbage at færdes iblandt os. G.

Kilde Afskift af Ribe Amts Tidende og Varde Avis den 17. december 1925. Gmd. P.Sørensen, Lønnehede.
Hos ham kniber det mest med Hørelse, han kan endnu læse sin Avis. Og som Enkemand har han den Lykke, at de to yngste Børn er hjemme og styrer det hele og plejer deres gamle Fa´r. Tillykke med Fødselsdagen. G.

Ribe Amts Tidende / Varde Avis den 15. December 1926.
Lønne. 85 Aar. Paa Søndag den 19. December fylder to af Lønne Sogns ældste 85 Aar. Gmd. Peder Sørensen, Lønnehede og Aftægtsmand Simon Andersen Kragelund.
P. Sørensen har et Par af sine Børn hjemme, og ved deres Hjælp driver han endnu sin Gaard, og trods de 85 er han stærk interesseret. Storme og Trange Tider er gaaet hen over den gamle Mand, men han er glad ved sit Hjem, hvor en Datter hygger om ham, og glad naard Naboerne kommer ind og giver " en snak". Da han forleden havde lejlighed til at høre Radio, bl.a. Musik og Tale fra England, dukkede Ungdomsminderne op fra de Dage, da han gjorde turen over Vesterhavet.
Simon Andersen er af gammel Sømandsslægt. I sine unge Dage pløjede han Atlanten. En Række aar opholdt han sig i Amerika, hvor han bl.a. gik i Kystfart. Nu bor han og hans Hustru hos deres Søn og Svigerdatter, Anders Andersens i Kragelund. Simon Andersen holder meget af at læse, og Bedstemor lærer Børnebørnene A. B. C.ens vanskelige Kunst. De har begge et godt hjem hos deres Søn.
Til Lykke med Fødselsdagene. G.

Varde avis den 17. december 1928 87 AAR.
To af Lønne Sogns ældste fejrer den 19. December deres 87-aarige Fødselsdag: Gaardejer P. Sørensen, Lønnehede og Aftægtsmand Simon Andersen, Kragelund.
P.S. driver endnu sin Gaard ved Hjælp af to af sine Børn -en Søn og en Datter. Det kniber noget med Hørelsen, ellers er Helbredet efter Omstændighederne ret godt.
Tiden gaar som Regel med at binde Halmløbe, som han er Mester til.
S.A. og hans Hustru bor sammen med deres Søn, Anders Andersen og hans Hustru, og her faar de god Pleje. "Bedste" lærer de smaa den vanskelige Kunst med Bogstaverne, og Bedstefa´r" binder Fiskegarn, hvad der koster lidt Tobak og en del Tændstikker. Helbredet er godt, men han har også i sin Ungdom faret paa de store Have og er godt hærdet. Tillykke med Fødselsdagen. G.

Søren fortæller videre, at hans fars fødselsdag i mange år blev fejret den 17. december. For det stod i hans skudsmålsbog. Det var først da de fik set i kirke bogen, at de fandt ud af, at det retteligt var den 19. I flere år fik de Weinerbrød som ?? (en dame fra Houstrup) gik rundt og solgte i en flettet tråd kurv.
Peder havde både lak og sejl.
Søren fortæller mere, at hans far ikke var soldat. Han var på session i Varde. Han var taget på session sammen med posten fra Lønne. Han var god til at løbe og de løb det meste afvejen. Da de kom til session havde Sørens far Peder sådan en hjerte banken, at han blev kasseret.

Under krigen i 1864 var der indkvarteret tyske tropper i ejendommen.
Ved folketællingen i 1845 har Peders far og mor Søren og Mette overtaget gården på Lønnehede og Niels Graversen sidder på aftægt. Peders moster Graversine er tjenestepige 24 år.
I 1850 har Peder fået en lillebror Niels 1 år, og en søster Maren på 4 år. Anne Marie er nu 12 år. Peders bedstefar (Mettes far) Niels Graversen på 76 år, er på aftægt. De har en tjenestekarl Martin Johanessen (20121830) og en tjenestepige Ane Metthea Christiansdatter (01071831).
1855 ses Niels, Maren. Peder og Anne Marie og en tjenestekarl Peder Holm Hansen (28101829), endvidere Niels Graversen på aftægt.
I 1860 er Niels, Maren, Peder og Ane Marie endnu hjemme. Mettes far Niels døde sidste år, og der er ingen tjenestefolk.
I 1870 er alle 4 børn endnu hjemme hos deres far Søren. Moderen Mette døde i 1865,
og faderen Søren Pedersen dør i 1878.
Ved folketællingen i 1880 har Peder overtaget gården. Han var blevet gift med Else Marie Sørensen i november 1878. De har en tjenestepige Ane Marie Sørensen (30071838 Peders søster). Ved folketællingen i 1890 er Peder Sørensen anført som jordbruger, han er enkemand. Han har en 4 årig plejebarn Else Marie Christensen 05021885 boende hjemme hos sig. Han har en ugift 58 årig tjenestepige Kirstine Christensen fra Hemmet boende i huset. Ved folketællingen i 1901 er Peder Sørensen (59 år) i juni måned 1896 blevet gift med Mette Marie Jensen (28 år). De har fået 2 børn Mathilda i 1897 og Else Marie i 1899. Plejebarnet Else Marie Christensen

Udstykningskort Matr. nr. 30 b af Lønnehede by, Lønne sogn. (arkivPS035)

(Arkiv 04-002 over notater fra de første mange år vedr. Lønne slægten.)

Skøde og panteprotokol 5. nov. 1879 til Peder Sørensen fra Søren Pedersen test. XXVIII fol. 203.
Den 12.te oktober 1883 attesteredes Testamente oprettet af Ægtefolkene Peder Sørensen og Else Marie Sørensen, Lønnehede, Lønne sogn, førstnævnte underskrev egenhændigt og sidstnævnte med ført pen.
Notarial og Identitetsvidne A. Bisgaard, kst. fm. Hans Christensen, Jeppe Sørensen. Stempel 8,- kr. (Varde Købstads Øster og Vester Horne Herred, Notarialprotokol B 83 - 5129 1882 - 1885 side 181)
TESTAMENTE:
Underskrevne Ægtefolk Gaardmand Peder Sørensen og hustru Else Marie Sørensen af Lønnehede, Lønne sogn, der ikke have livsarvinger beslutter og bestemmer herved som vo sidste Villie.
Naard En af os ved Døden afgaar, da skal den længstlevende være den af Førstafdødes eneste Arving, og som sådan have, nyde , bruge og med fuldkommen og uindskrænket Eiendomsret beholde vort hele Fællesbo, være sig faste Eiendomme, Løsøregenstande, rede penge, Værdipapirer eller andet af hvad navn nævnes kan, uregistreret, uvurderet, uden Skiftehdl, og uden at Førstafdødes Arvinger efter Loven kunne giøre noget som helst lovligt krav giældende. Skulde den Længstlevende faa i Sinde at indlade sig i nyt Ægteskab, da skal han (eller hun) forinden sammes indgåelse indbetale til den Førstafdødes Arvinger efter Loven 1200 kr. er Tolvhundrede kroner.
Til bekræftelse underskriver vi dette Testamente i Overværelse af Notarius publicus og bliver samme at indføre i Notarialprotokollen, af hvilken en afskrift skal være ligeså gyldig som selve Testamentet. Lønnehede den 12. oktober 1883.
Forinden Underskrifter bemærkes, at saafremt den længstlevende dør uden at have giftet sig igen, da bliver det efterladte Bo at dele saaledes, at halvdelen arves af Mandens Arvinger og Halvdelen af Konens Arvinger, således at Delingen finder sted efter de Arveforhold spm finder sted ved den Længstlevendes død.
Lønnehede den 12. oktober 1883 Else Marie Sørensen, m.f.P. (med ført Pen) Peder Sørensen.

Af Ægtefolkene Gaardmand Peder Sørensen og Hustru Else Marie Sørensen af Lønnehede, Lønne sogn, hvis Identitet bevidnedes af gaardeier Hans Christensen, Aldershvil og gaardeier Jeppe Sørensen af Lønnehede, Dags Dato, Førstnævnte egenhændigt og sidstnævnte med ført Pen ved Notarius have underskrevet foranstaaende Testamente efter at samme efter Oplæsning af denne erkjent, at indholde deres sidste Villie, samt at Begge skjønnedes at være ved Fornuftens fulde Brug, dette attesteres herved af Undertegnede konstitueret Fuldmægtig exam. juris A. Bisgaard, der i Notarius Forfald havde indfundet sig på Ægtefolkenes Bopæl i Lønnehede.
Under Haand og Embedets Segl, pt. Lønnehede, Lønne sogn, den 12. oktober 1883.
A. Bisgaard, cst. Fm (LS) Notarial og Identitetsvidner H. Christensen, Jeppe Sørensen. ( Det hele var i Notarialprotokollen skrevet med samme skrift også underskrifterne.) Gebyr 4 kr. 55 øre. (BS Arkiv-PS006)

Afskrift af "gjældsbevis" dateret Lønnehede den 9. juni 1894. (PS016)
"Gjældsbevis"
Underskrevne gaardejer Peder Sørensen af Lønnehede i Lønne sogn tilstaar og herved Vitterliggør, at være Skyldig til min Søster Ane Marie Sørensen af Lønnestak, for tiden i Dyreby, Henne sogn den kapital 1200 kr. Skriver Et tusinde og to hundrede Kroner. Af nævnte Summa forpligter jeg mig herved til at svare nævnte min Søster Aarlig 4 Procent Rente som betales hende i hvert Aars 11. Juni Termin og første gang med 1 Aars Rente i 11 Juni Termin 1895, samt at tilbetale hinde den Skyldige Capital med resterende og paaløbende Renter og Omkostninger Skadesløs i en 11. Juni eller 11 December Termin efter en halv aars forudgaaende Lovlig Varsel fra en af parterne.
I Søgsmaalstilfælde denne gjæld angaaende er jeg underkastet den hurtige Retsfølgning efter forordningen 25 Januar 1828.
Bekræfter med min underskrift Vidnersfast.
Lønnehede den 9. Juni 1894 Peder Sørensen. Til Vitterlighed Jeppe Sørensen Jens Christensen.
Fremlagt i Skifteretten den 2.12. 1916.
Dette Gjældsbevis Paalydende 1200 Kr har Debitor D.D. indbetalt til undertegnede Skifteret, der behandler Kreditors Dødsbo, og kvitteres Beviset under Henvisning til det i Boet D.D. Passerede herved som indfriet. Øster og Vester Herreders Kontoir i Varde den 2. December 1916 - underskrift.

Else Maries dødsfald blev anmeldt til skifteretten, der skriver følgende: Arvemeddelelse af 29. fra gårdmand Peder Sørensen af Lønnehede i Lønne sogn som myndig universalarving efter hans under 19. okt. fet. afdøde hustru Else marie Sørensen ifølge notarialite attesteret testamente af 12. oktober ft. der fremlagdes tilligemed afskrift af det i anmeldelsen opgivne arvebeløb 4500 kr. indbetaltes 1 % arveafgift med 45 kr. Det bemærkes at i følge testamentet skal enkemanden når han gifter sig påny udbetale til hans aføde husrus arvinger efter loven et beløb af 1200 kr., hvoraf arveafgift unden den indrædende eventualitets forbeholdende.
(anført med småt i venstre side af protokollen (Btr. skifte 1896 fol. 402. ) Kilde Skifteprotokol for Øster og Vester Horne Herred 1880-1886 side 287 under nr. 10 (Peder Sørensens hustru, Lønnehede Else Marie Sørensen, Lønnehede Myndig Testamentariks arving. (PS003)

Den 26. juni 1896 Skifteprotokol, Varde B 376 129/1987 side 402-403. Der blev fremlagt Arveanmeldelse fra gaardejer Peder Sørensen af Lønnehede i Lønne sogn, hvorefter han der som myndig universalarving har overtaget Boet efter sin den 19. Oktober 1883 afdøde hustru Else Marie Sørensen i henhold til Notarialitets attesteret Testamente af 12. oktober 1883 fremlagt i skifteretten den 31. oktober 1884, nu agtes at indgaae nyt ægteskab i hvilken anledning han har fyldestgjort hans afdøde hustrus arvinger for den dem for dette tilfælde vedTestamente tillagte kapital af 1200,-, hvilken Arvinger ere hendes forældre Søren Hansen og hustru Anne Pedersdatter og fremlagdes derhos en deklaration af 14 de fra bemeldte Søren Hansen, hvorved denne paa egen og hustrus vegne erklærer at være fyldestgjort for den ved fornævnte Testamente tillagte kapital.
Af foranførte Arvebeløb 1200,- blev indbetalt 1 % arveafgift med 12,- kr. (BS-Arkiv-PS007)

Udstykningsskrivelse af 19/10-1893. (PS020)
Delvis afskrift:
U 54/93 Paa grund af S. Jensens Jorder matr. nr. 13 a Lønnestaks By, Lønne sogn og matr. 203 Nebel sogns ........af samlet 0 - 4 - 0 - 1 1/4 " = 2 - 63 i 3 Parceller matr. 13 a 0 - 3 - 0 - 2 = 2 - 12, matr. nr. 13 ø 0 - 0 - 1 - 1 = 0 - 22, Matr. nr- 203 0 - 0 - 2 - 1 1/4 = 0 - 29 mn 13 ø og 203 ......Landinspecteur R. Jensen med 2 Kroner, at de ovennævnte matr. nr. 13 a og 203 i forening med matr. nr. 5 u af Hennegaards Øde paahvilende .......lag fordeling af de mange forskellige tiende til konge, kirke og præst m.v. mellem de forskellige matr. nr. hvilket sognefogeden anmodes om at bekjendtgjøre for Sogneraadet, Sognepræsten og vedkommende Eire ..... Øster og Vester Herreders kontoir i Varde den 19 october 1893.
Af denne Udstykningss Skrivelse er forevist for Sognepræsten og Sogneraadet attesteres herved. Lønne d. 28. October 1893.

Afskrift af Skøde fra 1917. (PS017)
Varde Amtsstue 499/1917. Skøde.
Underskrevne John Laurids Christian Sørensen skøder og overdrager herved til P.Sørensen af Lønnehede den mig i følge thinglæst Adkomst jvfr. Landbrugsministeriets Udstykningsapprobationer af 27/1-1917 tilhørende Parcelejendom af Lønnehede, Lønne sogn, nemlig Matr. Nr. 27c af Hartkorn 1/4 Alb med rette Tilliggende og Tilhørende i enhver henseende.
Overtagelsen er sket, dog det solgte staard fra 1/10 1916 for Køberens Regning og Risiko, saaledes, at han udreder alle af samme gaaende Skatter og Afgifter, derunder Ejendomsskyld indtil Omvurdering finder Sted i Forhold til Hartkorn.
Købesummen 25 Kr er berigtiget efter Aftale, og der solgte med Tilbehør som angivet og med de almindelige Byrder og Rettigheder, hvormed det har tilhørt mig og tidligere Ejere skal jeg hjemle paa lovlig Maade mod enhvers beføjede Krav og Paatale og fri for Hæftelser, i hvilken Henseende bemærkes, at der ikke ved den ved Udstykningen skete Fordeling ere paalignet her solgte Parcel at udrede noget bidrag.
Omkostningerne deles. Udstykningsapprobationens dato er 27. januar 1917. For stempelpligtens skyld ansætter vi herved paa Tro og Love det solgtes Værdi til Kr. 25,00.
Lønnhede den 12, Februar 1917 Som sælger J.L.Kristian Sørensen, som Køber Peder Sørensen
Samme år optager Peder Sørensen et lån i Spare- og Laanekassen for Nr. nebel m. fl. sogne. (PS018)
Lånet er på 300,- og skal forrentes med 5 1/4 % p.a. og afdrages med 10 % pr. Anno f.g. 4/12-27
Nr. Nebel den 4. juni 1927.
Som Hovedskyldner: Peder Sørensen. Som Selvskyldnerkautionist har J. L.. Kristian Sørensen underskrevet.
Lånet er indfriet med restgælden på 30,- den 9.11.36.

Den 6. april 1930 sælger Peder Sørensen sin ejendom til sin datter Signe: (PS019)
Afskrift af skøde.
Matr. nr. 26 a Lønnehede, Lønne sogn m.fl. Akt. 341 indført nr. 793 og 794 1930/31
Skøde. Underskrevne Peder Sørensen, Lønnehede vitterliggør herved at have solgt og afhændet samt skøder og overdrager til min Datter Signe Sørensen, Lønnehede den mig tilhørende Ejendom, skyldsat under Matr. nr. 26 a Lønnehede, Lønne sogn o td. 4 Skp. 2 Fdk. 2½ Alb. og nr. 27 c 0 - 0 - 0 - 0 1/4 Alb. og 305 Sdr. Bork Mærsk 0 - 0 - 3 - 0 1/4 Alb. med paastaaende Bygninger, disses mur- og nagelfaste Tilbehør, derunder Kakkelovne, Komfur, Grubekedel, besætning, Sæd, Avl, Afgrøde, Gødning, Ildebrændsel, Inventar og Udbo, samt Ejendommens øvrige rette Tilliggende og Tilhørende i enhver Henseende.
Købesummen andrager 8.000,- Kr skriver Otte Tusinde Kroner, der er berigtiget ved:
at Køberinden overtager og forrenter den paa Ejendommen hvilende Gæld til den vest- og sønderjydske kreditforening ifølge Pantebrev 1. 7/5-1928, stor 5.700,- at Køberinden yder sælgeren Aftægt som nedenfor anført til aarlig Værdi 100,- kr., hvorfor Skødet tillige begæres lyst som Aftægtskontrakt, medens resten 1.300 kr. er berigtiget efter Aftale.
Det solgte skal herefter tilhøre Køberinden som hendes lovlige Ejendom med de rettigheder, Herligheder, Pligter og Byrder, hvormed jeg har været Ejer deraf, og saaledes forpligter jeg mig til at hjemle det solgte paa lovlig Maade fro for Hæftelser.
Overtagelsen har fundet sted, hvorfor ejendommen fremtidigt ligger for Køberindens Regning og Risiko i enhver henseende,
Omkostninger ved dette Skødes affattelse, Stempling og Tinglysning betales af Køberinden alene. Matr. 26 a Lønnehede og 305 Sdr. Bork Mærsk udgør en samlet ejendom.
Ejendommes værdi ansættes paa tro og Love til at være lig med Købesummen, hvoraf 6.300 Kr regnes for den faste Ejendom, medens 1.700 Kr regnes for værdien af medfulgt løsøre.
Køberinden yder Sælgeren aftægt som følger for hans livstid:
1. Aftægtsyderen indretter er godt værelse med Lys og Varme, alt uden udgift for Aftægtstageren.
2. I Sygdoms- og Alderdomstilfælde skal Aftægtsyderen give Aftægtstageren al mulig Pleje samt tilsyn og Opvartning og iøvrigt den Hjælp, som han maatte ønske, forsvarlig og godt i enhver henseende.
Aftægtens aarlige værdi er lig 100 kr. Aftægten skal have opr. prioritet næstefter 5.700 Kr til den vest- og synderjydske kreditforening.
Til Bekræftelse underskrevet vidnefast. Lønnehede den 6. april 1930 Som sælger Peder Sørensen mfh. Som Køberinde Signe Sørensen. Til Vitterlighed om Underskrifternes Ægthed, og Dateringens Rigtighed og Underskrivernes Myndighed, under iagttagelse af D.L. 5.-1.-7.
Br. Brodersen, gdr. Lønnehede og J. L. Kristian Sørensen, gdr. Lønnehede.

År. Matr.nr. Tekst hartkorn Fjk Alb
26a Lønnehede bye 42 2 1/2
En gaard 0 6 3 21/4
204
26 a hertil hører
204 Nebel mærsk 0 0 1 1
295 Bork mærsk 0 0 2 0 1/4
296 Ibid0 0 2 0 1/4
305 Ibid1 1 0 1

No 26a og 305 udgjorde en samlet ejendom

Konge-Kirke-Korn og qvægtiende
tilkommende fra nr. 21, no 21 d
Med konge og kirketiende 0 1 3 1
13d Fra fol nr. 59 Matr. Nr. 13 d Lønnestak
Med tiendeandele - udgaaet af matr. 0 0 1 0 3/4
27u Fra fol nr. 80 matr. 27U Lønnehede 0 0 0 0 1/4

Ovenfor matr. 26a Lønnehede
Omskrevet se matr. Nr. 26 A 0 4 2 2 3/4

Kfr. Fol. 79 (72) 93 og 263, 59
Anmærkninger Akt. Skab C nr. 341
forandret efter skrivelse af 30/1-1864 til 0 7 0 1 1/2

Tiendeforordning skriv. Af 10/1-1906
(2 steder) solgt og henført til Fol 55u
No. 21d 0 1 3 1

Udstykning 27. Jan 1917 26a , 305 solgt og henført til:
26 c Fol 93 0 0 2 1 3/4
26d Fol 80 0 0 0 2 3/4
26e Fol 163 Lønnehede 0 0 1 0 1/4
26f Fol 83 0 1 0 2 3/4
26g Fol 80 0 0 0 0 1/2
204 Fol 80 Nebel mærsk 0 0 1 1
40a
295 Sdr. Bork mærsk 0 0 2 0 1/4
296 Fol 120 Sdr. Bork mærsk 0 0 2 0 1/4
13d Fol 163 Lønnestak
Med hensyn til tiendeordning under ??
Mærk.? Saml? Efter skjøde af 1843 af 28 mts 1806 Fol 86.
Aftægtsforpligtelse opfyldes og ?? tiendemangler ---- tinglæst adkomst.

Forsikring: Peder Sørensen den 22. februar år. ???? nr. 195/13 a. stuehus i nord 290, b. det vestre huus 30
Oct. 1803 nr. 479/13 a. stuehuus i nord 700, b. det vestre huus 100.
Omtaxeret 8. mai 1812 Stuehuus i nord 330 Rbd. det vestre huus 50 rbd. - omskreven ifølge plakat.
Brandpolice S1 - 976 SP 92 + 93 Film 68 + 69.


Adkomster: Afskrift af kopi af skøde og panteprotokol fra Dommerkontoret i Varde: ( Arkiv PS
1a: Skjøde læst 3. Mai 1843 til Søren Pedersen fra Niels Graversen I: pr. X for 689:1
1b: Skjøde læst 5. mai 1858 til a fra Hans Johnsen matr. no. 21d I: pr. XV for 549:1
2a: Skjøde læst 5. novbr. 1879 til Peder Sørensen fra Søren Pedersen Post. XXVIII fol 203.
2b: Skjøde læst 29. juli 1903 til Peder Sørensen fra Søren Jensens enke på Matr. 13d. Prot. 56 Fol 144
2c: Skjøde læst 7. marts 1917 til Peder Sørensen fra John Laurids Christian Sørensen på Matr. no. 27u prot. 70 Fol. 864
3a: Skjøde lyst 10. juni 1930 til Signe Sørensen fra Peder Sørensen på Matr. 26a, 305 og 27u Kb. 6.300,- kr. ES 6.300,- kr.
3b: Ægtepagt lyst 5. februar 1948 (5199-200)hvorefter der mellem ægtefællerne Jens Bisgaard Rasmussen og Signe Johanne f. Sørensen skal herske et ejendomsretlig fællesejeforhold m.h.t. Matr. nr. 26a og 27a Lønnehede og ejendom. matr. No. 296 Lønnehede m.fl. fol 211.

Aftægten efter skjøde af 1843 bortfalder . 5. Nov. 1879 no 1721. 1


Notater: Kvinde - Mette Marie Jensen

Faddere: Else Marie Sørensen, Lønnestak, gdm. Lambert Andersen Lund, Lønnestak, husm. Mads Chr. Sørensen i bid, konen Kirsten Marie Hansen af Horne sogn Mette Marie blev konfirmeret den 11.april 1886 i Henne kirke og fik i kundskab m.g. og opførsel m.g.
I Varde avis / Ribe amts tidende fra den 11. juli 1908 er under bekendtgørelser anført: At Herren i Gaard har bortkaldt min kære Hustru Mette Marie Sørensen, født Jensen, fra mig og vore 5 børn efter kun 2 Dages Sygdom, bekendtgøres herved for fraværende Slægt og Venner.
Lønnehede, den 8. juli 1908.
Peder Sørensen.
Begravelsen foregaar Tirsdag den 14de Juli, kl. 11, fra hjemmet. (arkivPS046) 1
Billede

Michael Marinus Jensen og Conny Kristensen
Mand Michael Marinus JENSEN 1
       Født: 24 Jan. 1959 - Vor Frelser sogn, Esbjerg
        Dåb: 8 Apr. 1973 - Vor Frelser Kirke, Esbjerg
        Død: 
     Begravet: 


        Far: Søren Peder JENSEN
        Mor: Astrid


     Ægteskab: 15 Aug. 1981 - Tjæreborg KirkeKvinde Conny KRISTENSEN 1
       Født: 2 Dec. 1960 - Esbjerg
        Dåb: 8 Jan. 1961 - Vor Frelser Kirke, Esbjerg
        Død: 10 Okt. 2005 - Gram
     Begravet: 15 Okt. 2005 - Gram Kirkegård


        Far: Christen Oluf KRISTENSEN 1
        Mor: Meta SØRENSEN 1


Begivenheder

1. Dåb: 8 Jan. 1961, Vor Frelser Kirke, Esbjerg.


Børn
1 K Karina Marie JENSEN 1
       Født: 14 Jun. 1981 - Gram
        Dåb: 
        Død: 
     Begravet: 
 Ægtefælle/partner: Brian ANDERSEN
      Ægtesk: 4 Jun. 2011 - Gram Østergaard2 K Betina JENSEN 1
       Født: 11 Okt. 1983 - Gram
        Dåb: 
        Død: 
     Begravet: 
 Ægtefælle/partner: Henrik LUND3 K Nikita Camilla JENSEN 1
       Født: 5 Maj 1988 - Gram
        Dåb: 
        Død: 
     Begravet: 
 Ægtefælle/partner: Christian SOMMER
Notater: Mand - Michael Marinus Jensen

Michael blev konfirmeret den i Michael arbejdede hos sin far Tjæreborg Sandblæsning, Østergaard 4 i Gram indtil Michael selv overtog firmaet. Conny og Michael bor Haderslevvej 4, Gram

Fortsat 2011 Mikael kører Tjæreborg Sandblæsning videre med hjælp fra medarbejderne og med Betina på kontoret.

Tjæreborg Sandblæsnings historie
Tjæreborg Sandblæsning blev grundlagt i Tjæreborg år 1951 af Astrid og Søren Peter Jensen. Man startede med at sandblæse og male blomsterborde, men efterhånden blev det også til huse, ejendomme, fjernelse af vejstriber samt renovering af autoværn og vejbroer. Derudover begyndte man også med at kalke kirker. Da pladsen i Tjæreborg blev for trang, flyttede man i 1977 virksomheden til det nedlagte Østergård mejeri i Gram. Her blev der bygget sandblæserhal og malerkabiner.
Den 1 januar 1993 bliver virksomheden overtaget af Astrid og Søren Peters søn Mikael. Mikael har været ansat i firmaet siden 1975, så der var god erfaring at bygge videre på.
I dag sandblæser, metaliserer og maler vi alt inden for jernkonstuktioner, tanke og siloer. Vi arbejder en del inden for offhore industrien, og der udarbejdes malerrapport med kvalificeret måleudstryr. Virksomheden råder over nyt mobilt anlæg, så vi kører ud i det meste af midt og syd Jylland for at våd/sandblæse (sandblæsning med vand) huse, kirker o.s.v. Vi har et fast team der hver sommer kører ud og kalker kirker. For uden Mikael Jensen, er der et team af dygtige forlk med en god erfaring, der bestræber sig på at udføre kvalitetsarbejde til kundens tilfredshed 1


Notater: Kvinde - Conny Kristensen

Conny blev konfirmeret den 21.april 1974 i Tjæreborg kirke og i 1978 tog hun realeksamen. Samme år flyttede hun til Gram, hvor hun fik arbejde bl.a. som syerske. Conny har været beskæftiget i forretning indtil hun i 19.. fik nok at gøre i deres eget firma i Gram.

Fortsat 2011. Conny døde af modermærkekræft den 10. oktober 2005 efter at hun havde været syg i 5 år og havde været igennem fem store operationer og undersøgelse og scanninger i Tyskland. 1
Billede

Morten Jensen og Karen Nielsdatter
Mand Morten JENSEN

       Født: 13 Jan. 1819 - Øster Aaby, Skaarup
        Dåb: 
        Død: 2 Maj 1899
     Begravet: 


        Far: Jens JENSEN
        Mor: Karen MORTENSDATTER


     Ægteskab: 23 Okt. 1847Kvinde Karen NIELSDATTER

       Født: 1809
        Dåb: 
        Død: 2 Maj 1889
     Begravet: 

  Anden ægtefælle: Christen Jacob CORDTSEN Gaardmand - 14 Jan. 1837 - Skaarup Kirke


Børn

Notater: Mand - Morten Jensen

konfirmeret 1833
Billede

Neil Clarence Jensen og Karen Jean Quigley
Mand Neil Clarence JENSEN

       Født: 12 Aug. 1948 - Tracy, Lyon Co., MN
        Dåb: 
        Død: 
     Begravet: 


        Far: Clarence Ole "Guy" JENSEN 1
        Mor: Iolean Cordelia PETERSON


     Ægteskab: 19 Sep. 1970 - Tracy, Lyon Co., MNKvinde Karen Jean QUIGLEY

       Født: 13 Dec. 1950 - Tracy, Lyon Co., MN
        Dåb: 
        Død: 
     Begravet: 


        Far: George QUIGLEY
        Mor: Tena
Børn
1 M Eric Allen JENSEN

       Født: 4 Jul. 1973
        Dåb: 
        Død: 
     Begravet: 2 K Tara Marie JENSEN

       Født: 16 Dec. 1976
        Dåb: 
        Død: 
     Begravet: 
 Ægtefælle/partner: Dan
Notater: Mand - Neil Clarence Jensen

Niel var ansat ved juridisk afdeling (Law enforcement) for gennemførelse af domme fra 1971 til 74 i Marshall, Lyon Co, MN og på ospitalsadministrationen siden 1974 i Minneapolis, Hinnepin, Co, MN De bor i Broklyn Park, Hennepin Co.
Kilde: Mark. side 23.
Julehilsen 2006
Jeg håber denne julehilsen finder jer alt går vel og klar til julen. Jeg er ked af at have været så langsom til at svare på dine breve. Vi glæder os til at høre hvorledes vore slægtninge har det i vores hjemland. Min kone Karen og jeg drømmer om at rejse til Danmark en dag og besøge hvor vores famili haar levet. Det sidste år har været meget travlt for os. Vi blev velsignet med et barnebarn Tony og et nyt hjem. Vi er lykkelige fordi vores hjem nu kun er 10 min fra vores datter og svigersøn og barnebarn. Vi besøger dem ofte og har også Tony til at overnatte hos os. Vores søn Eric har travlt på arbejde med medicinsk udstyr (medical equipment sales area) . Han bor også tæt på os. Han er ikke gift.Vi håber det vil ske snart.
Sidste sommer vi brugte megen tid ved søen derhjemme med afslapning og bare nyde tiden væk fra arbejdet. Min kone Karen arbejder på University of Minnesota Hospital, hvor hun har været de sidste 19 år. Hun håber snart at kunne blive pensioneret, men vi vil se, hvorledes det går. Jeg arbejder for der sørger for /skaffer medicinsk (sygeforsikring) forsikring til store firmaer og deres ansatte. Jeg rejser en del overalt i USA for mit arbejde. Så når jeg har mulighede til at slappe af derhjemme, glæder det mig meget.
Mine 3 brødre Loren, Owen og Dennis og deres familie har det alle godt. Vi taler ofte om slægtstræf for nogle få år siden sammen med jer. Det var en god tid især at vi stadig har forbindelse til familien i Danmark. Håber vi kan se s igen snart.
Julehilsen. Niel og Karen.


Notater: Kvinde - Karen Jean Quigley

2008 Karen arbejder for Minnesota universitets hospital på 20 år.
Billede

Niels Jensen og Anne Sørensdatter
Mand Niels JENSEN

       Født: 1709 - Haltrup 7
        Dåb: 
        Død: 1758 - Haltrup
     Begravet: 


        Far: Jens NIELSEN
        Mor: Ukendt


     Ægteskab: Kvinde Anne SØRENSDATTER

       Født: Omkr 1709
        Dåb: 
        Død: 1786 - Haltrup 7
     Begravet: 


Børn
1 M Søren NIELSEN

       Født: 1739 - Haltrup, Øse Sogn 7
        Dåb: 
        Død: 1791 - Haltrup
     Begravet: 
 Ægtefælle/partner: Christiane Jesdatter NYBROE
Billede
Niels Andersen Jensen og Nicoline Svendstrup
Mand Niels Andersen JENSEN

       Født: 
        Dåb: 
        Død: 
     Begravet: 
     Ægteskab: Kvinde Nicoline SVENDSTRUP

       Født: 
        Dåb: 
        Død: 
     Begravet: 


Børn
1 M Børge Svenstrup JENSEN

       Født: 14 Feb. 1924 - Ll. Bendsgård, Lomborg
        Dåb: 
        Død: 
     Begravet: 
 Ægtefælle/partner: Elly Kirstine KRISTENSEN
      Ægtesk: 14 Maj 1955 - Dybe
Billede
Christian Sommer og Nikita Camilla Jensen
Mand Christian SOMMER

       Født: 
        Dåb: 
        Død: 
     Begravet: 
     Ægteskab: Kvinde Nikita Camilla JENSEN 1
       Født: 5 Maj 1988 - Gram
        Dåb: 
        Død: 
     Begravet: 


        Far: Michael Marinus JENSEN 1
        Mor: Conny KRISTENSEN 1


Begivenheder

1. Dåb: 7 Aug. 1988, Gram Kirke.


Børn

Notater: Kvinde - Nikita Camilla Jensen

Fortsat 2011. Nikita er i lære i en tøjbutik i Ribe. "Ribe kluns" og hun bor i Ribe.
Den 2/11-2016 skriver Camilla på Facebook Så er vi officielt flyttet ind i vores nye lejlighed. 1½ år har vi ventet, men det har været det hele værd- Fantastisk udsigt fra 17 etage og en skøn stor lejlighed. Tak til alle der har været behjælpelig med indflytning, udpakning og overnatning. 1
Billede

Ole Jensen og Johanne Pedersen
Mand Ole JENSEN 1
       Født: 12 Maj 1865 - Lønnestak
        Dåb: 15 Jun. 1865 - Hjemme
        Død: 9 Maj 1944 - Tracy, Lyon Co., MN
     Begravet: 12 Maj 1944 - Bethel Community Cementery, Garvin, Lyon County


        Far: Søren JENSEN 1
        Mor: Johanne HANSEN 1


     Ægteskab: 15 Feb. 1895 - Kankakee, Ill.

Begivenheder

1. Dåb: 15 Jun. 1865, Hjemmet/Publiceret I Kirken 25/6-1865.

2. Beskæftigelse: Farmer.
Kvinde Johanne PEDERSEN 1
       Født: 7 Jan. 1869 - Svinsager, Fruering, Skanderborg
        Dåb: 9 Maj 1869 - Fruering Kirke
        Død: 14 Jan. 1928 - Sodus Tmp, MN
     Begravet: - Bethel Cementery, Custer Twp., Lyon County


        Far: Hans PEDERSEN
        Mor: Karen PEDERDATTER 94
Børn
1 M Harry JENSEN 1
       Født: 23 Apr. 1896 - Aroma Park, Kankakee County Ill
        Dåb: 
        Død: 22 Dec. 1963 - Sioux Falls, S.D.
     Begravet: - Tracy City, Cementery, Lyon County
 Ægtefælle/partner: Elizabeth F. FISCHER
      Ægtesk: 29. Feb 1929 - Tracy City, MN2 M Howard F. JENSEN 1
       Født: 20 Apr. 1898 - Kankakee, CO, Ill
        Dåb: 
        Død: 7 Sep. 1978 - Waseca, MN
     Begravet: - Woodville Cementery Waseca, MN
 Ægtefælle/partner: Bertha MICHAELSON
      Ægtesk: 13 Jan. 1942 - Tracy City, MN3 K Hazel J. JENSEN 1
       Født: 3 Jul. 1900 - Kankakee Co.
        Dåb: 
        Død: 26 Aug. 1983 - Mankato, MN
     Begravet: - Riverside Cementery Winnebago, MN
 Ægtefælle/partner: Harley F. FAULKNER
      Ægtesk: 30 Okt. 1925 - Centenary United Meth. Church Mankato, MN4 K Junetta Lillibelle JENSEN 1
       Født: 4 Jun. 1905 - Aroma Park, Kankakee County Ill
        Dåb: 
        Død: 7 Feb. 1989 - Redwood Fall, Redwood Co, MN.
     Begravet: - Bethel Cementery Custer Twp Lyon, MN
 Ægtefælle/partner: Louie Andrew KELSON
      Ægtesk: 7 Sep. 1929 - Norwegion Parsonage5 M Clarence Ole "Guy" JENSEN 1
       Født: 23 Aug. 1907 - Aroma Park, Kankakee County Ill
        Dåb: 
        Død: 8 Sep. 1988 - University Hosp. Mpls.
     Begravet: - Bethel Cementery Custer Twp Lyon, MN
 Ægtefælle/partner: Iolean Cordelia PETERSON
      Ægtesk: 21 Apr. 1944 - Marshall, MN
Notater: Mand - Ole Jensen

Pigen Kirsten Hansen af Horne b.B. Faddere: Gaardm. Ole Hansen af Horne, grdm. Christen Jepsen af Lønnestak, konen Mette Nielsdatter ibid. Vac. 17/6-1869 af Block, distriktslæge. Konfirmeret den 5. oktober 1879 i Lønne kirke. Kundskab mg, opførsel mg.
Ole imigrerede til USA i 1885 og fik amerikansk statsborgerskab i 1889. Udvandrearkivet i Aalborg har anført fik polititilladelse den 1.4.85. 20 år gammel. Udrejst fra Hamborg.
Udskrift fra udvandredatabasen: 1 post(er) fundet
ntblNavn: Jensen, Ole, Stilling: Tyende (m/k land), ntbl Alder: 20, Bestemmelsessted: St. Anne City, Ill., ntbl Kontrakt nr.: 81700, Forevisningsdato: 4/1/1885, ntbl Sidste oph.sogn: Lønne, Sidste oph. amt: Ribe, ntbl Sidste oph.sted: Lønne, Ribe, Bestemmelses land: USA, ntbl Bestemmelses by: St. Anne, Bestemmelses stat: Illinoi, sntbl Skibsnavn: Indirekte, ntbl IDkode: I8486J2009

Mark A. Peterson, USA skriver Ole emigrerede fra Danmark 1. april 1885 til Grant Park, Il. hvor han var beskæftiget med forskelligt arbejde. Han blev naturaliseret borger den 23. september 1892 som farmer. (Kankakee Co, Illinois Immigration and Naturalizations records, Vol C. page 572.) Efter han blev gift bosatte de sig i Momence, Kankakee Co, Il, hvor de boede i ca. 16 år. Derefter flyttede de til Monroe Twp, Lyon Co, Mn og siden til Sodus Twp, Lyon Co, Mn i 1916.

The Marshall Messenger, Marshall, MN Thursday 3 May 1945.
Ole jensen is in a serious condition at the Tracy hospital suffering from a fall from a load of hay some weeks ago.

The Headlight-Herald Tracy, Mn fredag den 11. may 1945.
Death Came Wed. to Mr. Ole Jensen.
Death came to Mr. Ole Jensen of near ameret, on Wednesday forenoon at the Tracy hospital, where he had been a patient since March 25.
Deceased was brought to the hospital for care and treatment afte being injured on his back in a fall from a load of hay.
While at first the injury did not seem serious, but together with the shock and his advanced age, recovery proved hopeless.
Funeral services will be held tomorrow afternoon at the Methodist Church at AAmiret.
A full obituary will be given next week.

The Marshall Messenger, Marshall, MN thursday 17. May 1945.
Ole Jensen
Sodus- funeral services were conducted Saturday afternoon, may 12 at 1:30 o`clock at the Methodist church in amiret for Ole jensen, who passed away in the Tracy hospital May 9 after an illness of seven and one-half weeks due to complicationns which set in after a fall. The Rev. A. Ray Harknes had charge of the services. Interment was made in Custer cementery.
Ole Jensen was born in Nor Nebel, Jutland, Denmark, on May 12, 1865 and was 79 years, 11 months and 27 days old at the time of his death.
He was united in marrigage to Johanna Peterson on Feb. 15. 1893 in Kankakee, Ill. To this union five children were born, namely Harry and Howard of Tracy, Hazel (Mrs Harley Faulkner) of Lake Crystal, Junetta ( Mrs Loui Kelson) of Balaton, and Clarence of Ameret. There are also three grandchildren who mourn his loss namely Joan, June Kelson and Loren Dean Jensen.
After his marriagem he resided at Momence, Ill until 1909, when they moved to a farm in Monroe township in Lyon county, residing there until 1916, when they moved to their present home in Sodus township, living with his son Clarence.
His wife preceded him in death on january 14, 1928.
Surviving are his brother, John of Aroma Park, Ill, five children and three grandchildren, and a host of friends and neighbors who mourn his departure.
Pallbearers were Math Tegels, Chas Veline, Albet Buesing, Jim Lorenz, Earl Arfmann and Tolif Olson.
That deeath seems but a covered way. Which opens into ligth. Wherein no blinded child can stay. Beyond the Father´s sight.

The Tracy Headlight-Harald Tracy, MN friday 18 May 1945.
skriver næsten den samme beretning som ovenstående.
Indsamlet af Mark Peterson.

Ole Jensen, born May 12, 1865 in Lonnestak, Denmark, Came to the United States with his brother in 1885. He was married on Februarv 15, 1893 in Momence, Kankakee County, Illinois to Johanna Pederson. Johanna, or "Hanna", as she was knoven bv family and friends, was born January 7, 1869 in Skanderborg, Jutland, Denmark. They farmed in the same area of Kankakee County, IL as his brother Jens until 1909 when they moved their family to Tracy, Lyon County. Minnesota. Many farmers needing larger farms for their maturing sons, relocated to areal where they found bigger farms available. Ole bought a farm there in 1919 where he and his wife lived for the remainder of their lives. Johanna died January 14, 1928 and Ole died May 9, 1944 while hospitalized for injuries sustained from a fall from a load of hay. Both are buried in Bethany Cemetery, Custer Township, Lyon County, Minnesota.

Ole and "Hanna" had five children: 1


Notater: Kvinde - Johanne Pedersen

Johanne emigrerede den 4. juni 1893fra København til New York, USA som 24 årig og bosatte sig i Grant Park, Kankakee Co, Il. (Det danske udvandrearkiv) og fik amerikansk statsborgerskab i 1895.

I avisen " The Kankakee County Democrat, Kankakee, IL fredag den 22. februar 1895 er anført under viede.
"Feb. 1. ved pastor W.L.Sanders af Kankakee. Ole Johnson af Grant Park, 30 år og frøken Johanne Peterson af Grant Park, alder 26." 1
Billede

Owen Andrew Jensen og Darlene Mary Voss
Mand Owen Andrew JENSEN

       Født: 19 Jun. 1947 - Tracy, Lyon Co., MN
        Dåb: 
        Død: 
     Begravet: 


        Far: Clarence Ole "Guy" JENSEN 1
        Mor: Iolean Cordelia PETERSON


     Ægteskab: 15 Apr. 1972 - Marshall, Lyon Co., MNKvinde Darlene Mary VOSS

       Født: 2 Maj 1951 - Marshall, Lyon Co., MN
        Dåb: 
        Død: 
     Begravet: 


        Far: Orion VOSS
        Mor: Lora (Philippe)
Børn
1 K Lisa Melinda JENSEN

       Født: 2 Jul. 1978
        Dåb: 
        Død: 
     Begravet: 2 M Wade Allan JENSEN

       Født: 7 Maj 1974
        Dåb: 
        Død: 
     Begravet: 
Notater: Mand - Owen Andrew Jensen

Owen har været revisor siden 1971 i Minneapolis, Hennepin Co. MN og tjent i 20 år ved Minnesota National Guard. De bor i Brooklyn Park, Hennepin Co, MN
Kilde Mark side 23.

Julekort 2005: Vi har haft et rigtig godt år, Vi er alle ved godt helbred. Min bror er også rask. Skip (Loren) er blevet pensioneret fra jernbanen efter 35 år. Lisa vores datter arbejder på hendes "Master degre" alene med fuldtimes lærerjob. Vi er nu helt installeret i vores nye hjem. Vi har en dejlig gruppe af naboer. Alle i familien ser frem til 2006 og vi håber på at kunne rejse til danmark. Darlene, Owen, Wade og Lisa Jensen.

Julehilsen 2011
friends and family,
Another annum will soon be in the books, and 2011 has been good year in the Jensen household with much to be thankful for. It is always wonderful to read all the updates from others at this time of year, and hopefully sharing some of our lives with you will bring the same joy.
The year started off on a rather Bomber note - as most of you are aware, Owen suffered a heart attack in March and spent a few days in the hospital at North Memorial. Fortunately it was a relatively minor episode (as far as heart attacks go), and he has since recovered nicely and is feeling well. It was a scary experience for the family at the time, though I think Owen handled it better than the rest of us with his good-natured sense of humor!
Probably the highlight of the year was my 60`h birthday in May. Owen, Wade, and Lisa threw a big surprise party and the best party for me at The Lookout Bar & Grill in Maple Grove. And boy, was I ever surprised! They did a great job of hiding the party from me right to the end, as I expected that we were going to The Lookout for a pre-dinner drink and walked into a banquet room filled with friends and family. It was a wonderful event with great food and drinks, and more importantly, I was able to celebrate a milestone birthday with many special people whom I don't see nearly often enough.
As you may have noticed from our holiday photo, we welcomed a furry new addition to the family. In August our daughter, Lisa, adopted a one-year-old Soft Coated Wheaten Terrier named Keegan. Although with Lisa's busy work schedule and our love of dogs, Owen and l frequently bring Keegan back to our house to play with our son Wade's dog, Keira, who is also a Wheaten Terrier. We have a big yard for them to run and have fun playing together, and the two dogs get along great. We like to think of them as our Grand puppies - aren't they adorable?!
Over the summer I left my position at North Memorial Ambulance Service and am now enjoying the retired life, at least for now. That said, l still feel just as busy as ever! Owen is doing some part-time accounting and tax consulting for a few companies, and enjoys being able to still stay active professionally (while maintaining a full fishing schedule over the summer, of course!). We would like to travel more in the upcoming year - hopefully a winter vacation to a warm destination over the winter, along with a special trip to celebrate our 40th wedding anniversary, which is coming up on April 15, 2012. My, how time flies!
Happy Holidays, and best wishes on a wonderful 2012 to you all.
Darlene, Owen, Wade and Lisa (and Keira and Keegan)

\\cf0
Billede

Christopher Lee Tomblin og Patricia Jo Jensen
Mand Christopher Lee TOMBLIN

       Født: 28 Jan. 1960 - Kankakee, IL.
        Dåb: 
        Død: 
     Begravet: 
     Ægteskab: 14 Nov. 1980 - Kankakee, IL.Kvinde Patricia Jo JENSEN

       Født: 19 Jun. 1962 - Kankakee, IL.
        Dåb: 
        Død: 
     Begravet: 


        Far: Kenneth Ralph JENSEN
        Mor: Shirley Ann CORRIVEAU
Børn
1 M Brandon Lee TOMBLIN

       Født: 15 Nov. 1980 - Kankakee, IL.
        Dåb: 
        Død: 
     Begravet: 2 K Taryn Lee TOMBLIN

       Født: 3 Dec. 1988 - Kankakee, IL.
        Dåb: 
        Død: 
     Begravet: 

Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 22 Jan. 2017 med Legacy 8.0 fra Millennia