Slægterne fra Lønne & OrtenBillede
Keld Kristiansen og Mette Jensen
Mand Keld KRISTIANSEN (detaljer er holdt tilbage for denne person)

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Christian KRISTIANSEN
           Mor: Margit Munk KRISTIANSEN


        Ægteskab: Kvinde Mette JENSEN (detaljer er holdt tilbage for denne person)

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Erik JENSEN
           Mor: Lis STEFFENSEN
Børn
1 K Astrid Dea KRISTIANSEN (detaljer er holdt tilbage for denne person)

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 2 K Ulrikke May KRISTIANSEN (detaljer er holdt tilbage for denne person)

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
Billede
Iver Nielsen og Mette Jensen
Mand Iver NIELSEN 434

          Født: 26 Aug. 1852 - Bække, Ribe, Denmark 434
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: 20 Nov. 1878 - Hejnsvig, Ribe, DanmarkKvinde Mette JENSEN 433

          Født: 18 Dec. 1855 - Hejnsvig, Ribe, Denmark 433
           Dåb: 3 Feb. 1856 - Hejnsvig, Ribe, Denmark 433
           Død: 30 Jan. 1890 - Hejnsvig, Ribe, Denmark 433
        Begravet: 


           Far: Jens HANSEN (1820-1885) 13
           Mor: Maren HANSDATTER (1824-1903) 14
Børn
1 M Anders NIELSEN 633

          Født: 12 Maj 1884 - Hejnsvig, Ribe, Danmark 633
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
Billede
Peder Sørensen og Mette Marie Jensen
Mand Peder SØRENSEN 6
          Født: 19 Dec. 1841 - Lønne Sogn
           Dåb: 23 Jan. 1842 - Lønne Kirke
           Død: 11 Apr. 1930 - Lønne
        Begravet: 18 Apr. 1930 - Lønne Kirkegaard


           Far: Søren PEDERSEN (1804-1878) 6
           Mor: Mette NIELSDATTER (1811-1865) 6


        Ægteskab: 30 Jun. 1896 - Lønne Kirke

 Anden ægtefælle/partner: Else Marie SØRENSEN (1846-1883) 6 - 28 Nov. 1879 - Hjemmet I Lønne Kgl.Bev.11/11-1879

Begivenheder

1. Dåb: 23 Jan. 1842, Lønne Kirke.

2. Beskæftigelse: bonde og fisker.
Kvinde Mette Marie JENSEN 6
          Født: 27 Apr. 1872 - Lønne Sogn
           Dåb: 23 Jun. 1872 - Lønne Kirke
           Død: 7 Jul. 1908 - Lønne
        Begravet: 14 Jul. 1908 - Lønne


           Far: Søren JENSEN (1829-1900) 6
           Mor: Johanne HANSEN (1834-1915) 6


Begivenheder

1. Dåb: 23 Jun. 1872, Lønne Kirke.


Børn
1 K Mathilda Sørine SØRENSEN 6
          Født: 25 Apr. 1897 - Lønne Sogn
           Dåb: 30 Maj 1897 - Lønne Kirke
           Død: 5 Maj 1998 - Kildegården, Skanderborg
        Begravet: 8 Maj 1998 - Fruering Kirke
    Ægtefælle/partner: Johannes LAURSEN (1898-1974) 6
         Ægtesk: 5 Nov. 1924

Begivenheder

1. Dåb: 30 Maj 1897, Lønne Kirke.


2 K Else Marie SØRENSEN 6
          Født: 26 Nov. 1899 - Lønne Sogn
           Dåb: 18 Feb. 1900 - Lønne Kirke
           Død: 16 Maj 2006 - Hou
        Begravet: 20 Maj 2006 - Hou
    Ægtefælle/partner: Ejlif JENSEN (1903-1991) 6
         Ægtesk: 2 Jan. 1933 - Halling kirke


3 K Signe Johanne SØRENSEN 6
          Født: 19 Jun. 1901 - Lønne Sogn
           Dåb: 14 Jul. 1901 - Hjemmedøbt Publ. 29/9-1901 I Lønne Kirke
           Død: 1 Jun. 2005 - Nr. Nebel
        Begravet: 4 Jun. 2005 - Nr. Nebel
    Ægtefælle/partner: Jens Bisgaard RASMUSSEN (1905-1988) 6
         Ægtesk: 30 Maj 1930 - Lønne Kirke


4 M Niels Marinus SØRENSEN 6
          Født: 6 Apr. 1904 - Lønne Sogn
           Dåb: 26 Jun. 1904 - Lønne Kirke
           Død: 29 Dec. 1950 - Lønnehede
        Begravet: 4 Jan. 1951 - Lønne Kirkegaard

Begivenheder

1. Dåb: 26 Jun. 1904, Lønne Kirke.


5 M Søren Hansen SØRENSEN 6
          Født: 22 Maj 1907 - Lønne
           Dåb: 16 Jun. 1907 - Lønne Kirke
           Død: 14 Feb. 2001 - Esbjerg
        Begravet: 17 Feb. 2001 - Sædden Kirke, Esbjerg
    Ægtefælle/partner: Elva Marie ANDERSEN (1921-2009) 6
         Ægtesk: 22 Apr. 1941 - Varde Kirke

Begivenheder

1. Dåb: 16 Jun. 1907, Lønne.

2. Beskæftigelse: husmand.Notater: Mand - Peder Sørensen

Peder Sørensen, f.d.19.12.1841 i Lønne. Gaardm. Lars Hansens kone Maren Pedersdatter, Lønnestak b.B., hmd Peder Sørensen, Houstrup, gdm. Peder Henriksen af Nebel sogn, Sognefoged Søren Jeppesens kone Maren Pedersdatter, Heibøl, ungk. Lars Jeppesen, Lønnestak, ungk. Søren Sørensen, Lønnestak, pigerne Christina Pedersdatter, Houstrup og Maren Johnsdatter, Lønnestak.

Vacineret 22. maj 1843 af krigsraad Murtfeld

Konfirmeret i Henne kirke den 30. marts 1856 sammen med 2 drenge andre fra Lønne. Kundskab godt, opførsel meget godt.

Folketælling 1880, Peder Sørensen 39 år, husbond, gårdmand, Else marie Sørensen, 33 år, madmoder, husmor, Ane Marie Sørensen, 41 ugift,Tyende, tjenestepige.

Sønnen Søren Hansen Sørensen fortæller, at hans far Peder sejlede som ung - 16 - 17 år. Det var vistnok til Norge og England. Han havde sin søfartsbog.

Peder har formentlig sejlet med Ole Johnsen Høy: Kilde: Bogen Høy slægten udgivet i 1990 af Martin og Palle Høy.

1860 lægd nr.53 / 37 - 2832 H. Den 30. Marts 1860 Peder Sørensen, 18 år, Lønnehede som kok med C. J. Høj til Altona sammen med bl.a. Ole Johnsen Høy, Houstrup. Den 25/6 til Norge og samme dag fra Norge bl.a. sammen med Simon Simonsen fra Haurvig. (52,6,32,469). Den 22/11-1860 Peder Sørensen afmynstret fra Norge O. J. Høy. Det må have været ombord på skibet "Nymindegab".

IX. Ole Johnsen Høy.
Som 70-årig optegnede Ole J. Høy de vigtigste begivenheder i sit liv, og denne levneds-beskrivelse tilegnede han: "Min kære Plejedatters Børn: Kristian, Niels og Ole, som alle fødte i mit Hjem, Østerby i Stauning Sogn.
Et kort uddrag af disse optegnelser gengives her:
Jeg kom til Søs med min Broder Christen i Foraaret 1848. Han sejlede for Konsul A. C. Husted. Tit hindrede Blokaden os i at gaa op til Hamborg, og vi maatte sejle tilbage med vor Ladning. To Aar sejlede jeg med Broder Christen, og saa blev jeg Letmatros hos Broder Peder, som sejlede paa Horsens med en stor Skonnert, som hed "Line Monberg." Besætningen var mest svenskere, da de danske Sømænd var indkaldte til Marinen. Vi sejlede til Norge med Byg og til Island med forskellige Handelsvarer.
I Reykjavik blev Skibet dannet om til et Handelshus, og Handelen gik strygende, ikke blot der, men paa mange flere Pladser, som vi gæstede. For Sprogets Skyld fik vi en gammel Islænder om Bord, og han var baade Lods og Tolk. Han var en prægtig, gammel Mand paa 66 Aar, og han hed Forstdal. Tit var Dækket fyldt af Islændere, unge og gamle, Koner og Mænd, der hilste hverandre med kys og Favntag. Spiritus og Tobak var der god Afsætning paa. Jeg havde min Plads i Ruffet og solgte forskelligt, især dog Snustobak og Snustobaksdaaser. Handelen var mest Byttehandel, og vi modtog af Islænderne Fisk, Uld, Tran, Talg, Fjer, Strømper, Vanter, Trøjer og Sokker. Vi gjorde god Forretning og sejlede med en kostbar Ladning. For Morskab købte vi os en islandsk Hest, der maatte staa paa Dækket, hvor den blev godt beskyttet under store Sække Uld. Den blev dog syg under Rejsen og maalte kastes over Bord. - Seks snedige Ræveunger, hvide og blaa, taalte Rejsen og fandt ind i Kokkens varme Køje. En stor, sort, islandsk Hund, som vi kaldte "Bjattna" blev afholdt af alle.
I 1851 sejlede jeg med min Broder Poul, som da var Fører af "Borgmester Ræder" af Horsens. Vi gik ogsaa til Island med Handelsvarer, derfra til Lissabon med Fisk, tilbage til Island med Salt og hjem over København og Aarhus.
Derefter gik jeg paa Styrmandsskolen i Flensborg, hvor jeg bestod Eksamen i 1852. I 5 Aar var jeg i Langfart som Styrmand paa mange forskellige Skibe og oplevede meget.
I Liverpool modtog jeg 1857 et Brev fra min Broder Christen, der endnu var Skipper paa "Nymindegab." Han meddelte mig, at han maaske blev Fører paa "Ringkøbing," og han raadcde mig til at overtage Førerskabet paa "Nymindegab," der var et nyt og godt Skib. Jeg gik ind paa min Broders Forslag og rejste hjem. Aaret efter var jeg Skipper paa "Nymindegab."
Det blev en stor Forandring for mig, men Ordsproget siger jo: "Hellere en lille Herre end en stor Tjener."

I Marts 1858 flyttede vi ud paa Skibet med vort Tøj. Alle Skibe, som laa paa Gabsiden, blev opskruede (sat op på ruller) og eftersete, kalfatrede og tjærede. Da vi kom til Ringkøbing, løste jeg Borgerbrev med Edsaflæggelse paa Raadhuset.
Mine Rejser gik mest til Hamborg og Altona med Stykgods ud og ind. Til Norge sejlede jeg med Ballast og hjem med Tømmer. Til Amsterdam sejlede jeg med Uld og hjem med Tobaksblade, Ost og Stentøj. Sildig i Efteraaret fik jeg tit en Ladning Flæsk i Skibet, som kunde tage ca. 400 Tønder. Dermed sejlede jeg til Gabet og laa der om Vinteren for tidligt at komme Gabet ud til Hamborg.
I Foraaret 1865 paadrog jeg mig en Forkølelse ved i Frost og Kulde at rejse hjem fra Nymindegab over Fjorden til Stauning. Jeg fik Lungebetændelse og maatte ligge til Sengs i 10 Uger. Hen paa Sommeren kom jeg vel igen ud at sejle, men jeg nødtes til at sige Farvel til Søen.
Som Landmand var jeg temmelig ukyndig, og derfor løste jeg Købmandsbevilling i Foraaret 1866. Ved Fjorden ud for Stauning Præstegaard fik jeg en Tømmerhandel i Gang, og den gik godt i flere Aar. Da den vestjyske Længdebane aabnedes i 1875 og afskar vor Kundekreds, kunde Handelen i Stauning ikke længere drives med Fortjeneste. Jeg opgav da Handelen og kastede mig over Landbruget.
141

Peder Sørensen, f.d.19.12.1841 i Lønne. I 1924 kan vi læse i Avisen. 83 Aar. Den 19de December kan Gaardejer Peder Sørensen, Lønnehede, fejre sin 83-aarige Fødselsdag. Peï Sørensen, som han i daglig Tale kaldes, hører til de ældste i Lønne Sogn. Han er født paa sin nuværende Gaard i 1841. Faderen, Søren Pedersen, hørte til de velståendes Kreds; for den 30.Marts 1803 købte Lønne Sogns Tiendeydere ved offentlig Auktion på Hennegaard Lønne Sogns Kirke- og Kongetiende for 1840 Rigsdaler, og Søren Pedersen indløste straks sin Part en Gang for alle. Der var flere Søskende i P.S.s Hjem, men han er den sidste, der nu er tilbage. I sine unge Dage har han som mange af Vestboerne sejlet " paa Langfart "og da han lagde op, tog han fat på Fiskeriet, - for det lugtede dog altid lidt af Saltvand og en tjæret Skude. Og P.S. var ikke af dem, der gik af Vejen for at tage en Tørn. Omkring 1880 blev han gift med Else Marie Sørensen, en datter af Gaardejer Søren Hansen, Lønne. Hun døde dog allerede 17. Oktober 1883, hvorefter han i 12 aar var Enkemand. Dette ægteskab var barnløst.
P.S. giftede sig saa 2den Gang med Mette Marie Jensen, ligeledes fra Lønne; men efter ca. 12 Aars ægteskab mistede han også denne Hustru og stod ene med 5 Børn i Alderen fra 2 til 10-11 Aar. Og da var han allerede en ældre Mand, saa Folk forstod, hvor svært det nu blev for ham atter at være ene. Men han rettede sig og tog med frisk Mod fat på at opdrage sine Børn, der nu alle er voksne.
Ejendommen var ikke let at drive , da den laa ret spredt; senere arvede han efter sin sidste Hustru Svigerforældrenes lille Ejendom i Lønne.
I 1916 solgte han sin Fødegaard, hvoraf han dog beholdt Hovedparcellen, og her bor han stadig. Saa sent som i 1923 gik P.S. selv og høstede alt Kornet, men i Aar maatte han give op, og Kulden holder ham nu mest inden Døre. P.S. er glad for at faa " en Snak ", og de gamle glemmes jo undertiden, men hans Naboer er flinke til at besøge ham og korte han Tiden. 2 Sønner og en Datter tager sig nu af Ejendommen. Hans jævnaldrende og gode Venner fra henrundne Dage er efterhaanden gaaet bort - sidst gamle Bennet Haahr - og den Slags efterlader ogsaa sine Mærker.
Vi ønsker gamle Peder Sørensen Fred og Velsignelse den Tid, han endnu har tilbage at færdes iblandt os. G.

Kilde Afskift af Ribe Amts Tidende og Varde Avis den 17. december 1925. Gmd. P.Sørensen, Lønnehede.
Hos ham kniber det mest med Hørelse, han kan endnu læse sin Avis. Og som Enkemand har han den Lykke, at de to yngste Børn er hjemme og styrer det hele og plejer deres gamle Fa´r. Tillykke med Fødselsdagen. G.

Ribe Amts Tidende / Varde Avis den 15. December 1926.
Lønne. 85 Aar. Paa Søndag den 19. December fylder to af Lønne Sogns ældste 85 Aar. Gmd. Peder Sørensen, Lønnehede og Aftægtsmand Simon Andersen Kragelund.
P. Sørensen har et Par af sine Børn hjemme, og ved deres Hjælp driver han endnu sin Gaard, og trods de 85 er han stærk interesseret. Storme og Trange Tider er gaaet hen over den gamle Mand, men han er glad ved sit Hjem, hvor en Datter hygger om ham, og glad naard Naboerne kommer ind og giver " en snak". Da han forleden havde lejlighed til at høre Radio, bl.a. Musik og Tale fra England, dukkede Ungdomsminderne op fra de Dage, da han gjorde turen over Vesterhavet.
Simon Andersen er af gammel Sømandsslægt. I sine unge Dage pløjede han Atlanten. En Række aar opholdt han sig i Amerika, hvor han bl.a. gik i Kystfart. Nu bor han og hans Hustru hos deres Søn og Svigerdatter, Anders Andersens i Kragelund. Simon Andersen holder meget af at læse, og Bedstemor lærer Børnebørnene A. B. C.ens vanskelige Kunst. De har begge et godt hjem hos deres Søn.
Til Lykke med Fødselsdagene. G.

Varde avis den 17. december 1928 87 AAR.
To af Lønne Sogns ældste fejrer den 19. December deres 87-aarige Fødselsdag: Gaardejer P. Sørensen, Lønnehede og Aftægtsmand Simon Andersen, Kragelund.
P.S. driver endnu sin Gaard ved Hjælp af to af sine Børn -en Søn og en Datter. Det kniber noget med Hørelsen, ellers er Helbredet efter Omstændighederne ret godt.
Tiden gaar som Regel med at binde Halmløbe, som han er Mester til.
S.A. og hans Hustru bor sammen med deres Søn, Anders Andersen og hans Hustru, og her faar de god Pleje. "Bedste" lærer de smaa den vanskelige Kunst med Bogstaverne, og Bedstefa´r" binder Fiskegarn, hvad der koster lidt Tobak og en del Tændstikker. Helbredet er godt, men han har også i sin Ungdom faret paa de store Have og er godt hærdet. Tillykke med Fødselsdagen. G.

Søren fortæller videre, at hans fars fødselsdag i mange år blev fejret den 17. december. For det stod i hans skudsmålsbog. Det var først da de fik set i kirke bogen, at de fandt ud af, at det retteligt var den 19. I flere år fik de Weinerbrød som ?? (en dame fra Houstrup) gik rundt og solgte i en flettet tråd kurv.
Peder havde både lak og sejl.
Søren fortæller mere, at hans far ikke var soldat. Han var på session i Varde. Han var taget på session sammen med posten fra Lønne. Han var god til at løbe og de løb det meste afvejen. Da de kom til session havde Sørens far Peder sådan en hjerte banken, at han blev kasseret.

Under krigen i 1864 var der indkvarteret tyske tropper i ejendommen.
Ved folketællingen i 1845 har Peders far og mor Søren og Mette overtaget gården på Lønnehede og Niels Graversen sidder på aftægt. Peders moster Graversine er tjenestepige 24 år.
I 1850 har Peder fået en lillebror Niels 1 år, og en søster Maren på 4 år. Anne Marie er nu 12 år. Peders bedstefar (Mettes far) Niels Graversen på 76 år, er på aftægt. De har en tjenestekarl Martin Johanessen (20121830) og en tjenestepige Ane Metthea Christiansdatter (01071831).
1855 ses Niels, Maren. Peder og Anne Marie og en tjenestekarl Peder Holm Hansen (28101829), endvidere Niels Graversen på aftægt.
I 1860 er Niels, Maren, Peder og Ane Marie endnu hjemme. Mettes far Niels døde sidste år, og der er ingen tjenestefolk.
I 1870 er alle 4 børn endnu hjemme hos deres far Søren. Moderen Mette døde i 1865,
og faderen Søren Pedersen dør i 1878.
Ved folketællingen i 1880 har Peder overtaget gården. Han var blevet gift med Else Marie Sørensen i november 1878. De har en tjenestepige Ane Marie Sørensen (30071838 Peders søster). Ved folketællingen i 1890 er Peder Sørensen anført som jordbruger, han er enkemand. Han har en 4 årig plejebarn Else Marie Christensen 05021885 boende hjemme hos sig. Han har en ugift 58 årig tjenestepige Kirstine Christensen fra Hemmet boende i huset. Ved folketællingen i 1901 er Peder Sørensen (59 år) i juni måned 1896 blevet gift med Mette Marie Jensen (28 år). De har fået 2 børn Mathilda i 1897 og Else Marie i 1899. Plejebarnet Else Marie Christensen

Udstykningskort Matr. nr. 30 b af Lønnehede by, Lønne sogn. (arkivPS035)

(Arkiv 04-002 over notater fra de første mange år vedr. Lønne slægten.)

Skøde og panteprotokol 5. nov. 1879 til Peder Sørensen fra Søren Pedersen test. XXVIII fol. 203.
Den 12.te oktober 1883 attesteredes Testamente oprettet af Ægtefolkene Peder Sørensen og Else Marie Sørensen, Lønnehede, Lønne sogn, førstnævnte underskrev egenhændigt og sidstnævnte med ført pen.
Notarial og Identitetsvidne A. Bisgaard, kst. fm. Hans Christensen, Jeppe Sørensen. Stempel 8,- kr. (Varde Købstads Øster og Vester Horne Herred, Notarialprotokol B 83 - 5129 1882 - 1885 side 181)
TESTAMENTE:
Underskrevne Ægtefolk Gaardmand Peder Sørensen og hustru Else Marie Sørensen af Lønnehede, Lønne sogn, der ikke have livsarvinger beslutter og bestemmer herved som vo sidste Villie.
Naard En af os ved Døden afgaar, da skal den længstlevende være den af Førstafdødes eneste Arving, og som sådan have, nyde , bruge og med fuldkommen og uindskrænket Eiendomsret beholde vort hele Fællesbo, være sig faste Eiendomme, Løsøregenstande, rede penge, Værdipapirer eller andet af hvad navn nævnes kan, uregistreret, uvurderet, uden Skiftehdl, og uden at Førstafdødes Arvinger efter Loven kunne giøre noget som helst lovligt krav giældende. Skulde den Længstlevende faa i Sinde at indlade sig i nyt Ægteskab, da skal han (eller hun) forinden sammes indgåelse indbetale til den Førstafdødes Arvinger efter Loven 1200 kr. er Tolvhundrede kroner.
Til bekræftelse underskriver vi dette Testamente i Overværelse af Notarius publicus og bliver samme at indføre i Notarialprotokollen, af hvilken en afskrift skal være ligeså gyldig som selve Testamentet. Lønnehede den 12. oktober 1883.
Forinden Underskrifter bemærkes, at saafremt den længstlevende dør uden at have giftet sig igen, da bliver det efterladte Bo at dele saaledes, at halvdelen arves af Mandens Arvinger og Halvdelen af Konens Arvinger, således at Delingen finder sted efter de Arveforhold spm finder sted ved den Længstlevendes død.
Lønnehede den 12. oktober 1883 Else Marie Sørensen, m.f.P. (med ført Pen) Peder Sørensen.

Af Ægtefolkene Gaardmand Peder Sørensen og Hustru Else Marie Sørensen af Lønnehede, Lønne sogn, hvis Identitet bevidnedes af gaardeier Hans Christensen, Aldershvil og gaardeier Jeppe Sørensen af Lønnehede, Dags Dato, Førstnævnte egenhændigt og sidstnævnte med ført Pen ved Notarius have underskrevet foranstaaende Testamente efter at samme efter Oplæsning af denne erkjent, at indholde deres sidste Villie, samt at Begge skjønnedes at være ved Fornuftens fulde Brug, dette attesteres herved af Undertegnede konstitueret Fuldmægtig exam. juris A. Bisgaard, der i Notarius Forfald havde indfundet sig på Ægtefolkenes Bopæl i Lønnehede.
Under Haand og Embedets Segl, pt. Lønnehede, Lønne sogn, den 12. oktober 1883.
A. Bisgaard, cst. Fm (LS) Notarial og Identitetsvidner H. Christensen, Jeppe Sørensen. ( Det hele var i Notarialprotokollen skrevet med samme skrift også underskrifterne.) Gebyr 4 kr. 55 øre. (BS Arkiv-PS006)

Afskrift af "gjældsbevis" dateret Lønnehede den 9. juni 1894. (PS016)
"Gjældsbevis"
Underskrevne gaardejer Peder Sørensen af Lønnehede i Lønne sogn tilstaar og herved Vitterliggør, at være Skyldig til min Søster Ane Marie Sørensen af Lønnestak, for tiden i Dyreby, Henne sogn den kapital 1200 kr. Skriver Et tusinde og to hundrede Kroner. Af nævnte Summa forpligter jeg mig herved til at svare nævnte min Søster Aarlig 4 Procent Rente som betales hende i hvert Aars 11. Juni Termin og første gang med 1 Aars Rente i 11 Juni Termin 1895, samt at tilbetale hinde den Skyldige Capital med resterende og paaløbende Renter og Omkostninger Skadesløs i en 11. Juni eller 11 December Termin efter en halv aars forudgaaende Lovlig Varsel fra en af parterne.
I Søgsmaalstilfælde denne gjæld angaaende er jeg underkastet den hurtige Retsfølgning efter forordningen 25 Januar 1828.
Bekræfter med min underskrift Vidnersfast.
Lønnehede den 9. Juni 1894 Peder Sørensen. Til Vitterlighed Jeppe Sørensen Jens Christensen.
Fremlagt i Skifteretten den 2.12. 1916.
Dette Gjældsbevis Paalydende 1200 Kr har Debitor D.D. indbetalt til undertegnede Skifteret, der behandler Kreditors Dødsbo, og kvitteres Beviset under Henvisning til det i Boet D.D. Passerede herved som indfriet. Øster og Vester Herreders Kontoir i Varde den 2. December 1916 - underskrift.

Else Maries dødsfald blev anmeldt til skifteretten, der skriver følgende: Arvemeddelelse af 29. fra gårdmand Peder Sørensen af Lønnehede i Lønne sogn som myndig universalarving efter hans under 19. okt. fet. afdøde hustru Else marie Sørensen ifølge notarialite attesteret testamente af 12. oktober ft. der fremlagdes tilligemed afskrift af det i anmeldelsen opgivne arvebeløb 4500 kr. indbetaltes 1 % arveafgift med 45 kr. Det bemærkes at i følge testamentet skal enkemanden når han gifter sig påny udbetale til hans aføde husrus arvinger efter loven et beløb af 1200 kr., hvoraf arveafgift unden den indrædende eventualitets forbeholdende.
(anført med småt i venstre side af protokollen (Btr. skifte 1896 fol. 402. ) Kilde Skifteprotokol for Øster og Vester Horne Herred 1880-1886 side 287 under nr. 10 (Peder Sørensens hustru, Lønnehede Else Marie Sørensen, Lønnehede Myndig Testamentariks arving. (PS003)

Den 26. juni 1896 Skifteprotokol, Varde B 376 129/1987 side 402-403. Der blev fremlagt Arveanmeldelse fra gaardejer Peder Sørensen af Lønnehede i Lønne sogn, hvorefter han der som myndig universalarving har overtaget Boet efter sin den 19. Oktober 1883 afdøde hustru Else Marie Sørensen i henhold til Notarialitets attesteret Testamente af 12. oktober 1883 fremlagt i skifteretten den 31. oktober 1884, nu agtes at indgaae nyt ægteskab i hvilken anledning han har fyldestgjort hans afdøde hustrus arvinger for den dem for dette tilfælde vedTestamente tillagte kapital af 1200,-, hvilken Arvinger ere hendes forældre Søren Hansen og hustru Anne Pedersdatter og fremlagdes derhos en deklaration af 14 de fra bemeldte Søren Hansen, hvorved denne paa egen og hustrus vegne erklærer at være fyldestgjort for den ved fornævnte Testamente tillagte kapital.
Af foranførte Arvebeløb 1200,- blev indbetalt 1 % arveafgift med 12,- kr. (BS-Arkiv-PS007)

Udstykningsskrivelse af 19/10-1893. (PS020)
Delvis afskrift:
U 54/93 Paa grund af S. Jensens Jorder matr. nr. 13 a Lønnestaks By, Lønne sogn og matr. 203 Nebel sogns ........af samlet 0 - 4 - 0 - 1 1/4 " = 2 - 63 i 3 Parceller matr. 13 a 0 - 3 - 0 - 2 = 2 - 12, matr. nr. 13 ø 0 - 0 - 1 - 1 = 0 - 22, Matr. nr- 203 0 - 0 - 2 - 1 1/4 = 0 - 29 mn 13 ø og 203 ......Landinspecteur R. Jensen med 2 Kroner, at de ovennævnte matr. nr. 13 a og 203 i forening med matr. nr. 5 u af Hennegaards Øde paahvilende .......lag fordeling af de mange forskellige tiende til konge, kirke og præst m.v. mellem de forskellige matr. nr. hvilket sognefogeden anmodes om at bekjendtgjøre for Sogneraadet, Sognepræsten og vedkommende Eire ..... Øster og Vester Herreders kontoir i Varde den 19 october 1893.
Af denne Udstykningss Skrivelse er forevist for Sognepræsten og Sogneraadet attesteres herved. Lønne d. 28. October 1893.

Afskrift af Skøde fra 1917. (PS017)
Varde Amtsstue 499/1917. Skøde.
Underskrevne John Laurids Christian Sørensen skøder og overdrager herved til P.Sørensen af Lønnehede den mig i følge thinglæst Adkomst jvfr. Landbrugsministeriets Udstykningsapprobationer af 27/1-1917 tilhørende Parcelejendom af Lønnehede, Lønne sogn, nemlig Matr. Nr. 27c af Hartkorn 1/4 Alb med rette Tilliggende og Tilhørende i enhver henseende.
Overtagelsen er sket, dog det solgte staard fra 1/10 1916 for Køberens Regning og Risiko, saaledes, at han udreder alle af samme gaaende Skatter og Afgifter, derunder Ejendomsskyld indtil Omvurdering finder Sted i Forhold til Hartkorn.
Købesummen 25 Kr er berigtiget efter Aftale, og der solgte med Tilbehør som angivet og med de almindelige Byrder og Rettigheder, hvormed det har tilhørt mig og tidligere Ejere skal jeg hjemle paa lovlig Maade mod enhvers beføjede Krav og Paatale og fri for Hæftelser, i hvilken Henseende bemærkes, at der ikke ved den ved Udstykningen skete Fordeling ere paalignet her solgte Parcel at udrede noget bidrag.
Omkostningerne deles. Udstykningsapprobationens dato er 27. januar 1917. For stempelpligtens skyld ansætter vi herved paa Tro og Love det solgtes Værdi til Kr. 25,00.
Lønnhede den 12, Februar 1917 Som sælger J.L.Kristian Sørensen, som Køber Peder Sørensen
Samme år optager Peder Sørensen et lån i Spare- og Laanekassen for Nr. nebel m. fl. sogne. (PS018)
Lånet er på 300,- og skal forrentes med 5 1/4 % p.a. og afdrages med 10 % pr. Anno f.g. 4/12-27
Nr. Nebel den 4. juni 1927.
Som Hovedskyldner: Peder Sørensen. Som Selvskyldnerkautionist har J. L.. Kristian Sørensen underskrevet.
Lånet er indfriet med restgælden på 30,- den 9.11.36.

Den 6. april 1930 sælger Peder Sørensen sin ejendom til sin datter Signe: (PS019)
Afskrift af skøde.
Matr. nr. 26 a Lønnehede, Lønne sogn m.fl. Akt. 341 indført nr. 793 og 794 1930/31
Skøde. Underskrevne Peder Sørensen, Lønnehede vitterliggør herved at have solgt og afhændet samt skøder og overdrager til min Datter Signe Sørensen, Lønnehede den mig tilhørende Ejendom, skyldsat under Matr. nr. 26 a Lønnehede, Lønne sogn o td. 4 Skp. 2 Fdk. 2½ Alb. og nr. 27 c 0 - 0 - 0 - 0 1/4 Alb. og 305 Sdr. Bork Mærsk 0 - 0 - 3 - 0 1/4 Alb. med paastaaende Bygninger, disses mur- og nagelfaste Tilbehør, derunder Kakkelovne, Komfur, Grubekedel, besætning, Sæd, Avl, Afgrøde, Gødning, Ildebrændsel, Inventar og Udbo, samt Ejendommens øvrige rette Tilliggende og Tilhørende i enhver Henseende.
Købesummen andrager 8.000,- Kr skriver Otte Tusinde Kroner, der er berigtiget ved:
at Køberinden overtager og forrenter den paa Ejendommen hvilende Gæld til den vest- og sønderjydske kreditforening ifølge Pantebrev 1. 7/5-1928, stor 5.700,- at Køberinden yder sælgeren Aftægt som nedenfor anført til aarlig Værdi 100,- kr., hvorfor Skødet tillige begæres lyst som Aftægtskontrakt, medens resten 1.300 kr. er berigtiget efter Aftale.
Det solgte skal herefter tilhøre Køberinden som hendes lovlige Ejendom med de rettigheder, Herligheder, Pligter og Byrder, hvormed jeg har været Ejer deraf, og saaledes forpligter jeg mig til at hjemle det solgte paa lovlig Maade fro for Hæftelser.
Overtagelsen har fundet sted, hvorfor ejendommen fremtidigt ligger for Køberindens Regning og Risiko i enhver henseende,
Omkostninger ved dette Skødes affattelse, Stempling og Tinglysning betales af Køberinden alene. Matr. 26 a Lønnehede og 305 Sdr. Bork Mærsk udgør en samlet ejendom.
Ejendommes værdi ansættes paa tro og Love til at være lig med Købesummen, hvoraf 6.300 Kr regnes for den faste Ejendom, medens 1.700 Kr regnes for værdien af medfulgt løsøre.
Køberinden yder Sælgeren aftægt som følger for hans livstid:
1. Aftægtsyderen indretter er godt værelse med Lys og Varme, alt uden udgift for Aftægtstageren.
2. I Sygdoms- og Alderdomstilfælde skal Aftægtsyderen give Aftægtstageren al mulig Pleje samt tilsyn og Opvartning og iøvrigt den Hjælp, som han maatte ønske, forsvarlig og godt i enhver henseende.
Aftægtens aarlige værdi er lig 100 kr. Aftægten skal have opr. prioritet næstefter 5.700 Kr til den vest- og synderjydske kreditforening.
Til Bekræftelse underskrevet vidnefast. Lønnehede den 6. april 1930 Som sælger Peder Sørensen mfh. Som Køberinde Signe Sørensen. Til Vitterlighed om Underskrifternes Ægthed, og Dateringens Rigtighed og Underskrivernes Myndighed, under iagttagelse af D.L. 5.-1.-7.
Br. Brodersen, gdr. Lønnehede og J. L. Kristian Sørensen, gdr. Lønnehede.

År. Matr.nr. Tekst hartkorn Fjk Alb
26a Lønnehede bye 42 2 1/2
En gaard 0 6 3 21/4
204
26 a hertil hører
204 Nebel mærsk 0 0 1 1
295 Bork mærsk 0 0 2 0 1/4
296 Ibid0 0 2 0 1/4
305 Ibid1 1 0 1

No 26a og 305 udgjorde en samlet ejendom

Konge-Kirke-Korn og qvægtiende
tilkommende fra nr. 21, no 21 d
Med konge og kirketiende 0 1 3 1
13d Fra fol nr. 59 Matr. Nr. 13 d Lønnestak
Med tiendeandele - udgaaet af matr. 0 0 1 0 3/4
27u Fra fol nr. 80 matr. 27U Lønnehede 0 0 0 0 1/4

Ovenfor matr. 26a Lønnehede
Omskrevet se matr. Nr. 26 A 0 4 2 2 3/4

Kfr. Fol. 79 (72) 93 og 263, 59
Anmærkninger Akt. Skab C nr. 341
forandret efter skrivelse af 30/1-1864 til 0 7 0 1 1/2

Tiendeforordning skriv. Af 10/1-1906
(2 steder) solgt og henført til Fol 55u
No. 21d 0 1 3 1

Udstykning 27. Jan 1917 26a , 305 solgt og henført til:
26 c Fol 93 0 0 2 1 3/4
26d Fol 80 0 0 0 2 3/4
26e Fol 163 Lønnehede 0 0 1 0 1/4
26f Fol 83 0 1 0 2 3/4
26g Fol 80 0 0 0 0 1/2
204 Fol 80 Nebel mærsk 0 0 1 1
40a
295 Sdr. Bork mærsk 0 0 2 0 1/4
296 Fol 120 Sdr. Bork mærsk 0 0 2 0 1/4
13d Fol 163 Lønnestak
Med hensyn til tiendeordning under ??
Mærk.? Saml? Efter skjøde af 1843 af 28 mts 1806 Fol 86.
Aftægtsforpligtelse opfyldes og ?? tiendemangler ---- tinglæst adkomst.

Forsikring: Peder Sørensen den 22. februar år. ???? nr. 195/13 a. stuehus i nord 290, b. det vestre huus 30
Oct. 1803 nr. 479/13 a. stuehuus i nord 700, b. det vestre huus 100.
Omtaxeret 8. mai 1812 Stuehuus i nord 330 Rbd. det vestre huus 50 rbd. - omskreven ifølge plakat.
Brandpolice S1 - 976 SP 92 + 93 Film 68 + 69.


Adkomster: Afskrift af kopi af skøde og panteprotokol fra Dommerkontoret i Varde: ( Arkiv PS
1a: Skjøde læst 3. Mai 1843 til Søren Pedersen fra Niels Graversen I: pr. X for 689:1
1b: Skjøde læst 5. mai 1858 til a fra Hans Johnsen matr. no. 21d I: pr. XV for 549:1
2a: Skjøde læst 5. novbr. 1879 til Peder Sørensen fra Søren Pedersen Post. XXVIII fol 203.
2b: Skjøde læst 29. juli 1903 til Peder Sørensen fra Søren Jensens enke på Matr. 13d. Prot. 56 Fol 144
2c: Skjøde læst 7. marts 1917 til Peder Sørensen fra John Laurids Christian Sørensen på Matr. no. 27u prot. 70 Fol. 864
3a: Skjøde lyst 10. juni 1930 til Signe Sørensen fra Peder Sørensen på Matr. 26a, 305 og 27u Kb. 6.300,- kr. ES 6.300,- kr.
3b: Ægtepagt lyst 5. februar 1948 (5199-200)hvorefter der mellem ægtefællerne Jens Bisgaard Rasmussen og Signe Johanne f. Sørensen skal herske et ejendomsretlig fællesejeforhold m.h.t. Matr. nr. 26a og 27a Lønnehede og ejendom. matr. No. 296 Lønnehede m.fl. fol 211.

Aftægten efter skjøde af 1843 bortfalder . 5. Nov. 1879 no 1721.


Notater: Kvinde - Mette Marie Jensen

Faddere: Else Marie Sørensen, Lønnestak, gdm. Lambert Andersen Lund, Lønnestak, husm. Mads Chr. Sørensen i bid, konen Kirsten Marie Hansen af Horne sogn.

Mette Marie blev konfirmeret den 11.april 1886 i Henne kirke og fik i kundskab m.g. og opførsel m.g.
I Varde avis / Ribe amts tidende fra den 11. juli 1908 er under bekendtgørelser anført: At Herren i Gaard har bortkaldt min kære Hustru Mette Marie Sørensen, født Jensen, fra mig og vore 5 børn efter kun 2 Dages Sygdom, bekendtgøres herved for fraværende Slægt og Venner.
Lønnehede, den 8. juli 1908.
Peder Sørensen.
Begravelsen foregaar Tirsdag den 14de Juli, kl. 11, fra hjemmet. (arkivPS046)
Billede

Peder Sørensen og Mette Marie Jensen
Mand Peder SØRENSEN 100

          Født: 19 Dec. 1841 - Lønne, Vester Horne, Ribe, Denmark 100
           Dåb: 
           Død: 11 Apr. 1930 - Lønne, Vester Horne, Ribe, Denmark 100
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Mette Marie JENSEN 101

          Født: 27 Apr. 1872 - Lønne, Ribe, Denmark 101
           Dåb: 23 Jun. 1872 - , Lonne, Ribe, Denmark 101
           Død: 7 Jul. 1908 - Lønne, Ribe, Denmark 101
        Begravet: 


           Far: Søren JENSEN (1829-1900) 498
           Mor: Johanne HANSEN (1834-1915) 499
Børn
1 M Søren Hansen SØRENSEN 99

          Født: 22 Maj 1907 - Lønne, Vester Horne, Ribe, Denmark 99
           Dåb: 
           Død: 2001 - Esbjerg, Esbjerg, Ribe, Denmark 99
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Elva Marie ANDERSEN (1921-2009) 102Billede
Bertel Andersen Kjærside og Mette Marie Jensen
Mand Bertel Andersen KJÆRSIDE 6
          Født: 21 Jul. 1878 - Skræddergårdhus, Møborg
           Dåb: 28 Jul. 1878 - Møborg Kirke
           Død: 22 Sep. 1964 - DE Gamles Hjem, Brande
        Begravet: 


           Far: Jacob Andersen KJERSIDE (1843-1922) 6
           Mor: Marie Kathrine BERTELSEN (1846-1921) 6


        Ægteskab: 

 Anden ægtefælle/partner: Mette Kirstine Kristensen OVERGAARD (1883-1965) - 3 Nov. 1903 - Nr. NissumKvinde Mette Marie JENSEN

          Født: 1865
           Dåb: 
           Død: 1933
        Begravet: 


Børn
1 M Poul Andersen KJÆRSIDE

          Født: 20 Maj 1901 - Vejrum
           Dåb: 
           Død: 9 Jul. 1977 - Holstebro
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Kirstine LAUTH (1901-1974)
         Ægtesk: 18 Nov. 1928 - BorbjergNotater: Mand - Bertel Andersen Kjærside

Kilde KB: ringkøbing amt, Møborg 1873 - 1881 opslag 20 forældre tjenestekarl Jakob Andersen Kjerside og hustru Katrine Bertelsen 33 aar i Skræddergaardhus.. faddere: sypige Ane Bertelsen, Skræddergaardhus, sypige susanne Andersen, Skræddergaardhus, aftægtsmand Bertel Hansen og ungkarl Søren bertelsen, begge Skræddergaardhus.
Bertel. Andersen Kjærside, arbejdsmand, født d. 21. jul.i 1878 i Skræddergårdhus, Møborg, død d. 22. september 1964 på De gamles Hjem i Brande, gift d. 3. november 1903 i Nr. Nissum med Mette Kirstine Kristensen Overgård, født d. 29. maj 1883 i Galsgårdhus, Bøvling, død d. 16. marts1965 i Sverige, under et ophold hos sin datter og svigersøn, begravet i Brande,
datter af husmand Niels Kristensen Overgaard og hustru Sidse l. Marie Nielsen.
Bosat: Blåhøj, senere De gamles Hjem, Brande.
B.A.K. boede de første år efter giftermålet forskellige steder, bl.a. i ø. Toft samt i Sandbækhus i Flynder Sogn, kom 1914 til. Blåhøj for at bestyre landbruget på Mosegården, som bestod af 3 ejendomme, der hørte under "De jyske Kultørvfabrikker", boede først på Mosegården, senere på Solbakken og dernæst i Blåhøj By, var så en tid beskæftiget ved engvandingsarbejde samt i en del. år fyrbøder på Blåhøj mejeri og flyttede 1954 til. Brande. B.A.K. virkede i 22 år som kasserer for sygekassen i Blåhøj.
M.K.K.O. virkede efter giftemålet, bl.a. som syerske, og Var tillige køkkenmedhjælper på Blåhøj Kro.
Kilde: slægtsbogen familien Kjerside.Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 22 Jul. 2021 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af borge.sorensen@mail.dk